15.8°
Temperatur
0
m/s
O
Medelvind
1
m/s
O
Byvind
0.08
m
Vattennivå (RH2000)

Mångmiljonstöd beviljat Gävle Energi och Gävle Hamn till projekt för koldioxidlagring

Energimyndigheten har beviljat de två kommunala bolagen Gävle Energi och Gävle Hamn ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner kronor. Stödet ska användas till en förstudie som ska utreda om det är möjligt att i Gävle fånga in, transportera och mellanlagra koldioxid. Projektet kan komma att sätta Gävleborg på kartan nationellt såväl som internationellt.


Energimyndigheten bedömer att projektet kommer att ge kunskap om det är genomförbart att etablera en fullskalig anläggning för avskiljning och transport av koldioxid från det biobränsleeldade kraftvärmeverket Johannes i Gävle. Därmed kan projektet i förlängningen bidra till att Gävle Energi uppnår negativa utsläpp, det vill säga att man tar bort mer koldioxid från atmosfären än man tillför. Projektet kommer även att undersöka förutsättningarna för ett samarbetskluster i regionen kring mellanlagring och transport av koldioxid via Gävle hamn.


Arbete för att bidra till nettonollutsläpp år 2045


BECCS kallas tekniken och står för Bio Energy Carbon Capture and Storage. Tekniken används för att fånga in koldioxid efter förbränning av biobränslen för att sedan komprimera koldioxiden till flytande form och slutligen lagra den under jord.


– BECCS är en ny teknik. Det ska därför bli oerhört intressant att göra den här förstudien. Vi hoppas att den ska leda till en långsiktigt hållbar lösning som ska bidra till negativa koldioxidutsläpp och att vi därmed bidrar till att nå Sveriges mål om nettonollutsläpp senast år 2045″, säger Linn Kihlström som är affärsområdeschef för energiproduktion på Gävle Energi.


Vid en eventuell framtida investering i en fullskalig anläggning bedöms cirka 110 000 ton biogen koldioxid per år kunna avskiljas från Johannes kraftvärmeverk.


– Den gröna omställningen pågår för fullt ute hos regionens industri och Gävle Hamn vill vara en möjliggörare för aktörer i regionen som arbetar mot nationella klimatmål. Att vara del i det här projektet känns extra roligt om vi därmed kan bidra till att vårt systerbolag når minusutsläpp. Och lyckas vi skapa ett regionalt samarbetskluster, kan det i förlängningen bidra till att hela vår exporttunga region blir en koldioxidsänka, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn.


Faktaruta
• Projektet genomförs inom ramen för Energimyndighetens initiativ Industriklivet. Industriklivet syftar till att stödja industrin att minska sina processrelaterade utsläpp av växthusgaser, samt till att uppnå de klimatpolitiska målen om negativa utsläpp.
• Det är Gävle Energis dotterbolag Gävle Kraftvärme AB som har ansökt om stöd och blivit beviljade 2,7 miljoner kronor för att i samarbete med Gävle Hamn utföra projektet rörande avskiljning, transport och lagring av koldioxid.
• Projektet som innefattar förstudien av koldioxidhantering och lagring startar den 1 januari och sträcker sig till den 31 december 2022.


För mer information kontakta:

Linda Astner, hållbarhetschef, Gävle Hamn
E-post:
Telefon: 070-623 38 41

Flygvy av hamnområde

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.