13.4°
Temperatur
10
m/s
NV
Medelvind
15
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Verksamhetspolicy

Gävle hamn är ett strategiskt logistiknav för sjö-, järnvägs- och landsvägstrafik. Vårt övergripande mål är att på ett långsiktigt hållbart sätt skapa gynnsamma förhållanden för regionens tillväxt och utveckling.

Övergripande mål

Vi möter framtidens krav genom lyhördhet och öppen kommunikation med kunder, medarbetare och övriga intressenter. Vår målsättning är att tillhandahålla hög tillgänglighet av våra anläggningar och tjänster. Vi ska kontinuerligt utvärdera och förbättra dessa.

I vårt arbete sätter vi säkerhet-, kvalitet- och miljötänkande högt, vi följer alla för verksamheten aktuella lagar och andra krav. Vi åtar oss att begränsa och förebygga negativ påverkan på miljö och klimat inklusive förebygga föroreningar inom det geografiska området vi verkar inom.

Ständiga förbättring präglar allt vi gör. Vi arbetar för en långsiktigt hållbar utveckling av transport- och logistiksystem där sjöfart och hamnverksamhet ingår. Vårt samhällsansvar präglar och genomsyrar verksamheten.

Uppdrag

Gävle Hamn AB:s främsta och viktigaste uppdrag är att stärka det regionala näringslivet, samt skapa konkurrensfördelar för regionens industri. Genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hela hamnen skapas förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav.

Gävle Hamn AB:s roll är att säkerställa att infrastrukturen såsom kajer, järnvägar, vägar och farleder mm är väl underhållna, men också att utveckla och bygga nytt i den takt som krävs för att även långsiktigt skapa goda förutsättningar för regionens näringsliv.

I rollen som Port Authority ingår också ansvar för samordning av säkerhet och trafik inom hamnområdet.

Gävle hamn ska:

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.