13.2°
Temperatur
8
m/s
NV
Medelvind
14
m/s
NV
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Historia

Gävle är en av Sveriges största sjöfartsstäder med anor ända från 1400-talet. Från början låg hamnen på Alderholmen, nära dagens stadskärna. I slutet på 1800-talet flyttade hamnen ut till Fredriksskans och 1905 invigdes hamnen på den plats den finns idag.

Gävles historia

1300-talet

Gävles första försvarsfästen. Det första fäste som omtalas i Gävletrakten är Gadöborg i Valbo socken. Syftet med fästet var att bevaka staden och den nya kommunikationsleden genom Gästrikland, inte att skydda den. När Kopparberget anlades på 1300-talet var syftet dock att skydda staden. Fienden hade nämligen intagit Stockholm vid den tiden.

1500-talet

Sveriges tredje största hamnstad. I slutet av 1500-talet var det oroligt mellan kung Sigismund och hertig Karl. Eftersom man fruktade ett anfall från Finland, där Sigismunds anhängare var som flest, anlades ett försvarsverk vid åmynningen i Gävle. Den 5 maj 1599 gick ryktet att finnarna var på väg mot Stockholm, varvid Gävle skickade ett antal örlogsfartyg för att hjälpa till att försvara huvudstaden. Vid den tiden var Gävle en av rikets viktigaste städer med varv för kronan och export av koppar, trä, tjära och järn. Som hamnstad var bara Stockholm och Lödöse större.

1600-talet

Blockhusharen. 1612 spreds en ny skräck över Gävletrakten. Den här gången var det danskarna som kom med sin flotta till Stockholms skärgård. Det hela stannade vid blotta förskräckelsen; danskarna seglade hem på höstkanten. Gävle valde ändå att anlägga ett bestyckat blockhus på en liten holme i sundet, mellan inre och yttre fjärden. Värnet fick namnet Blockhusharen. Drottning Kristina, som var änka efter Karl IX och mor till Gustaf II Adolf, skänkte kanoner till blockhuset. Hon bodde vid den här tiden på Gefle slott och hade Alderholmen och övriga öar i Gävlebukten som pensionsförsäkring. Blockhusharen kom aldrig att prövas i strid. Ryssland blev utestängt från Östersjön och Danmark var försvagat genom sitt deltagande i Trettioåriga kriget.

1700-talet

Fredriksskans anläggs. Under 1700-talets anlades Fredriksskans. Under Gustaf III krig med Ryssland 1788 blev den södra infarten obrukbar och man satte upp åtta kanoner vid Holmudden för att skydda sig.

1900-tal

Upprustning för andra världskriget. Vid krigsutbrottet 1939 ansåg statsminister Per Albin Hansson att det svenska försvaret var i gott skick och 1940 anmälde Befälhavaren att Gävleområdet inte behövde något kustförsvar. Han hade sin stab i Gävle och skötte lokalförsvaret. När det visade sig att försvaret inte var i så gott skick började armén ändå bygga ut försvarsanläggningar i Gävleområdet. I14 mobiliserade och skickade iväg sina fältförband åt olika håll, medan värnkompanierna fick olika geografiska områden att försvara. De byggde upp värnskansar i betong. På vissa öar, som Leharen och Granskär satte man upp kanoner med värn och skyddsrum för att kunna skjuta ut över havet. Kuststräckan Billudden-Harkskär var viktig att försvara.

1944 hade man byggt upp en arméskans på Furuskär och 1945 var det klart för strid. Då fanns också en fast minspärr över norra hamninloppet och sjöminor till havs. Det var i stort sett försvarsläget vid krigsslutet.

1950-talet

Kalla kriget. När Kalla krigets upprustning kom upplevde Sverige ett invasionshot. Hamnar, flygfält och landstigningsständer klassades som anfallsmål och skulle försvaras. Nu började en utbyggnadsperiod som räckte fram till mitten av 1980-talet. Nu skulle kustförsvaret byggas ut. Spärrbataljon Gävle skulle organiseras och byggas ut. Den skulle bestå av en förbättrad minspärrstopp vid Holmudden. Kanoner sattes upp, bland annat på Gråberget och Furuskär, medan eldningsradar sattes upp på Limön och Eskön.

Anläggningen var helt självförsörjande på el, vatten, värme, avfuktning, mat, sjukvård, förläggning och verkstad. Skyddsnivån var hög med gasskydd och stötvågsskydd. Anläggningen tålde direktträff av 250 kilos minbomb. Batteriet träffade mål på två mils avstånd, medan det lätta batteriet något kortare.

I mitten av 1980 var Sveriges försvar med krigsplaner och utbyggnad på topp. Sedan började kräftgången. Efter försvarsberedningen 1992 togs anläggningen ur bruk och är nu helt avvecklad. Ingången och kanontornshålen i berget är igen-gjutna och marken är ute för försäljning.

Fredriksskans historia

1714

Hela Finland, Estland och Livland Ingermanland var ockuperat av ryssarna vid den här tiden. Brandenburg och Hannover hade ockuperat Vorpommern och Bremen. Karl XII lyckades dock bra i kriget och hade haft många segrar. Nu vände dock krigslyckan. Efter slaget vid Poltava hade han förlorat hela armén och 30 000 man var krigsfångar i Ryssland, Danmark, Brandenburg, England och Hannover. Diskussioner fördes om ett försvarsverk på Limön, Bilskaten eller Flisskärs udde.

1716

Landshövding Hugo Hamilton föreslår Blockhusharen. Hälsingarnas tremänningsreglemente bygger fästningen, som bestyckas med 15 kanoner och en besättning av omkring 100 man, inklusive artillerister från Jämtlands regemente.

1718

Kung Karl XII dör och fredshandlingarna börjar. Svenskarna vägrar acceptera fredsvillkoren.

1719

För att påskynda fredsförhandlingarna bränner ryssarna ned Norrköping, Nyköping, Södertälje, Nynäshamn, Norrtälje, Öregrund och Östhammar. De bränner också ned ett 40-tal bruk, tar kreatur och spannmål och bränner alla gårdar.

Den 30 juli siktas en rysk flottstyrka, 26 galärer och ett antal skärbåtar ute till havs. Eftersom de inte kom förbi fästningen landsatte de kavalleri och fotfolk i Harnäsbukten. Därefter satte de igång och brände ned Grinduga, Furuvik, Holmsund och Kastet. Vid Hemlingby stoppades de av reguljära och borgartrupper. En tredjedel av stadens befolkning befann sig på fjärrfiske efter norrlandskusten. Nytt försök att ta staden gjordes vid Järfsta, men även det stoppades.

Trupper sattes även i land vid Engesberg, som brändes ned, liksom Gröndal och Kullsand. När ryssarna närmade sig Strömsbro skyndade sig svenska reserver vid Tolvfors dit och kunde stoppa framryckningen. Ryssarna besköts hela tiden från fästningen och drog sig så småningom tillbaka mot Åland.

 

1720

7 000 man trupper samlades i Gävle för ett eventuellt anfall mot ryssarna. Svenska flottan lyckas stoppa ryssen och sänker en rysk flottilj med galärer vid Åland. Det här året lyckas ryssarna endast bränna ned Umeå.

1721

Denna vår förberedde sig försvaret noggrant, vilket var bra. Återigen tändes kasarna vid Limön och 33 galärer och ett antal skärbåtar seglade förbi Gävle, vis av händelserna två år tidigare. Istället landsteg ryssarna i Hamrånge och brände ned allt de kunde längs kusten, inklusive Axmar och Vifors hyttor, Söderhamn, Hudiksvall, Sundsvall, Härnösand, Umeå och Piteå. Även Medelpad, Ångermanland och Västerbotten brann det året. Nu hade ryssarna tvingat fram fred. Sverige fick tillbaka Finland, medan ryssarna behöll de baltiska länderna. Ryssarna godkände en ryssvänlig konung i Sverige, Fredrik I.

1721, 1749 och 1752

Reparationer och förstärkningar skedde av fästningen, som först kallades Hugo Skans, efter landshövding friherre Hugo Hamilton. Sedan fick den namnet Fredriksskans.

1788

Krig mot Ryssland. Kanonerna flyttas till Waxholm. Gävlebon Samuel Valley bekostar själv nya kanoner.

1808

Nytt krig mot Ryssland. 130 man rustar fästningen.

1863

Fästningen avrustas.

1892

Gävle Stad köper holmen för 20 000 kr.

1902

Fästningen raserad i samband med att hamnen byggs.

1905

Fredrikskanshamnen invigs

Modern historia

1960-talet

Invigs övre depåområdet i Energihamnen

1970-talet

Invigs bergrummen och terminal Granudden

1980-talet

Startar containerhanteringen i hamnen

2006

Invigs en dedikerad containerterminal och flygbränsleterminal

2014

Invigning av uppgraderad farled

2021

Invigs nya containerterminalen med dubblerad kapacitet

Bilder från förr

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.