Företag i hamnen

Cirka 40 företag är lokaliserade i hamnen. Drygt 500 direkt sysselsatta och nära 8000 indirekta jobb är kopplade till Gävle hamn.

Terminaloperatör

Yilport


yilportgavle.se

Företag i Energihamnen

Almer Oil & Chemical Storage AB

almeroil.se

A Flygbränsle­hantering


Ingen offentlig hemsida

Inter Terminals Sweden AB


interterminals.com

Kemira Kemi AB


kemira.com

Nordic Storage


nordicstorage.se

OK-Q8


okq8.se

OMYA AB


omya.com

Preem


preem.se

St1 AB


st1.se

Wibax


wibax.com

Arrendatorer och hyresgäster

Billerud Korsnäs


billerudkorsnas.se

Dewatech AB


dewatech.se

Forslunds Bulktransport AB


fbtab.se

Fredriksskans Kontorshotell AB

fbtab.se

Hamnfastigheter i gävle AB


Ingen officiell hemsida

Hamnmagasin i Gävle


Ingen officiell hemsida

Kuusakoski Sverige AB


kuusakoski.com

Lermagasinet AB


Ingen officiell hemsida

Lindströms Åkeri


lindstromsakeri.com

Ragn Sells


ragnsells.se

Saybolt


saybolt.se

Scol Allied


sveconfreight.se

Stena Recycling AB


stenarecycling.se

Sören Thyr Harbour Dept AB

sorenthyr.se

Wallners åkeri


wallnersakeri.se

Övriga aktörer

Adams Cisternisolering


cisternisolering.se

Cargo Survey


cargosurvey.se

Agro Etanol


lantmannenagroetanol.se

Circle K


circlek.se

Boliden Mineral AB


boliden.com

Colabit


colabitoil.com

Fartygsservice


Ingen officiell hemsida

Imerys Mineral AB


imerys.com

Såifa


saifa.com

Gävle Fartygsförtöjning


Ingen officiell hemsida

Scandinavian Tank Storage


scandinaviantankstorage.com

Thiele Nordic AB


thielekaolin.com

Gävle Rörteam


Ingen officiell hemsida

Skadeservice


Ingen officiell hemsida

TUGAB


Ingen officiell hemsida

Mäklare, speditörer med flera

Andersson & Lundqvist AB


a-l.se

Bertling AB, FH


bertling.com

Fartygsservice


fartygservice.se

Ferm & Olsson


fermolsson.se

Gävle Fartygs­förtöjning


Ingen offentlig hemsida

Gävle Skepps­klarering AB


gskab.se

Haegerstrand, AB P J


haegerstrands.se

Nautic Shipping AB


Ingen officiell hemsida

OP Ship AB


opship.se

Scanlog AB


scanlog.se

SDK group


sdkgroup.com

Sjöfarts­verket


sjofartsverket.se

Svecon Freight AB


sveconfreight.se

Swedmar Shipping Services

swedmarshipping.com

TSA Agency Sweden AB


tsatanker.se

Vald. Andersons Shipagency

vas.se