7.3°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
2
m/s
NO
Byvind
0.17
m
Vattennivå (RH2000)

Trafikinformation

Gävle hamn är en logistisk knutpunkt där stambanor, farleder och vägar möts.  Gods passerar över kaj och tack vare Port Activity App™ kan du se fartygens information i realtid, direkt i din telefon eller på surfplatta.

Port Activity App™

Port Activity App™ är en digital lösning som används av hamnaktörer i Gävle för informationsutbyte i realtid inför och under ett fartygsanlöp. Appen syftar till att effektivisera anlöpsprocessen genom förbättrat informationsflöde för hamnaktörer och därigenom öka sjötransporters konkurrenskraft.

Time Slot Gävle, obligatoriskt kösystem till energihamnskajerna

Kösystemet syftar till att ge aktörerna bättre planeringshorisont och därigenom ökade förutsättningar för bränslebesparing och minskade utsläpp under sjöresan till Gävle.

Regler för kösystemet finns i Hamnregler och i Driftföreskrifterna för Energihamnen.

Instruktion för att ansöka om en köplats finns här. 

För support, kontakta Hamntrafikkontoret, telefon: +46 26 17 88 66, eller epost:

Läs mer om Port Activity App och Time Slot Gävle.

Ladda ned appen

Nya användare anger åtkomstkod: BMRCYM-652041

Fartyg i hamnen

Se vilka fartyg som är på väg att anlöpa eller avgå från Gävle Hamn.
I listan ser du inneliggande och ankommande fartyg.
FartygsnamnAnkomst / AvgångKajStatus 
GOTLAND2024-04-12 19:50 / 2024-04-15 10:281 Kemikalie kajendone
FINNSTRAUM2024-04-13 21:45 / 2024-04-15 10:5511 Östra kajenAvgått kaj
ALAND2024-04-14 07:01 / 2024-04-15 03:03105 Bulk kajendone
BIT WAVE2024-04-15 05:58 / 2024-04-16 00:3027 Energi kajenInneliggande
ELBSTAR2024-04-15 13:00 / 2024-04-15 21:00Containerkajen 25Inneliggande
OCEANIC2024-04-15 14:35 / 2024-04-15 14:3512 Östra kajenInneliggande
SEELAND2024-04-16 21:30 / 2024-04-17 14:00Karskär 108Ankommande
LURO2024-04-16 22:00 / 2024-04-17 20:00Bulkkajen 105 - KarskärAnkommande
MSC MARIA PIA2024-04-17 11:00 / 2024-04-18 18:00Containerkajen 25Ankommande
HARRISON2024-04-18 16:45 / 2024-04-19 13:45Containerkajen 25Ankommande
ELBWAVE2024-04-22 10:50 / 2024-04-23 09:35Containerkajen 25Ankommande

Trafik

Gävle hamn framhålls i flera olika sammanhang som en nationellt, strategiskt viktig hamn och ingår i TEN-T nätverket. Tillgängligheten till hamnen är unik med anslutningar till motorvägar och riksvägar. Hamnens alla terminaler har järnvägsanslutning och ansluter direkt till Ostkustbanan, Bergslagsbanan samt Norra Stambanan.

Tillsammans med Trafikverket gjordes 2014 en betydande investering i farleden, vilket omfattade breddning och fördjupning av farleden in till hamnen. Efter kapacitetshöjningen kan fartyg som är 42 meter breda, med ett djupgående på 12,2 meter och en lastkapacitet på ca 100 000 ton anlöpa Gävle hamn. Fördelarna med att kunna ta emot stora fartyg är flera. Dels minskar transportkostnaderna för regionens industri vilket ökar konkurrenskraften och dels gynnas miljön av att fartygens bränsleförbrukning per transporterat ton minskar radikalt. Åtgärderna i farleden gör det också möjligt att anlöpa hamnen i mörker och vid sämre sikt än tidigare.

Fartyg i linjetrafik

Världens stora containerrederier trafikerar idag Gävle hamn – vissa på egen köl och andra på commercial feeder.

Containerterminalen anlöps av feeder-fartyg i linjefart. Dessa transporterar containers till och från större hamnar i Europa varav några av huvudlinjerna är markerade på kartan intill. Där omlastas de mot sin slutliga destination ute i världen.

Järnvägspendlar

Gävle hamn ligger knappt två timmar från Stockholm. Förstklassiga järnvägsförbindelser gör det enkelt för varuägare i hela Sverige att exportera och importera via Gävle hamn.

En tågpendel går mellan Gävle hamns containerterminal och kombiterminalen Stockholm Nord Rosersberg, norr om Stockholm. Exportgods från Mälardalsregionen når kombiterminalen för att miljövänligt transporteras upp till Gävle hamn och sedan vidare med exempelvis sjötransport. Tillbaka tar pendeln med sig gods som exempelvis importgods som kommit via sjötransport, järnväg eller väg. Godset fraktas ner till Stockholm Nord Rosersberg, för vidare transport mot slutdestination.

Från Gävle hamn körs även kontinuerligt en järnvägspendel till Brista nära Arlanda för leverans av flygbränsle.

För support, kontakta Hamntrafikkontoret på telefon: 026-17 88 66 eller via e-post:

Vägtransporter

Infrastrukturen till och från hamnen med motorvägar och järnvägar är mycket god och en förutsättning för det effektiva varuflödet. Vägförbindelse finns till närliggande E4, E16 och övriga riksvägar.

Gävle hamn trafikeras av tusentals lastbilar per år. Många åkerier har kontinuerliga flöden och trafikerar dagligen Gävle hamn med olika typer av gods.

Exempel på frekventa transportrelationer är Garpenberg-Gävle hamn, Skutskär-Gävle hamn, Fors-Gävle hamn, Sandviken-Gävle hamn, Grycksbo-Gävle hamn och Ljusne-Gävle hamn.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.