30.2°
Temperatur
0
m/s
O
Medelvind
1
m/s
O
Byvind
-0.2
m
Vattennivå (RH2000)

Om Gävle Hamn

Gävle hamn är ett effektivt intermodalt logistikcentrum där sjöfart, järnväg och vägtransporter möts. Här skapar vi förutsättningar för hållbara, säkra, effektiva och kundanpassade logistiktjänster genom att tillhandahålla hamninfrastruktur med hög kapacitet för hamnens kunder. Gävle Hamn AB (Port Authority) är ett kommunalt bolag som förvaltar och utvecklar hamnområdet.

Gävle hamn - en fullservicehamn

Gävle hamn har ett unikt läge på gränsen mellan två regioner, Norrlands råvaruindustri och Mälardalens importregion. Inom en 25-milsradie från hamnen produceras årligen knappt 20 miljoner ton stål och förädlade trävaror. Gävle hamn är en central knutpunkt för exporten. Hamnen är strategiskt placerad i anslutning till stambanor i alla väderstreck, två europavägar, samt med 60 min till Arlanda och dubbelspår till Stockholm, 90 min.

Gävle hamn är en fullservicehamn med hantering av en rad olika varuslag, främst skogs-, stål-, energi- och petroleumprodukter, containers samt projektlaster till och från svenska industrier. Bland hamnens kunder och aktörer återfinns större industri- och handelsföretag, rederier, transportföretag och speditörer.

Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av fartygen sköts av en specialiserad terminaloperatör. Inom hamnområdet finns också ett antal andra operatörer som hanterar gods i olika omfattning som tex lagring, stuffning och strippning av containers. Information om och kontaktuppgifter till vår terminaloperatör och andra operatörer hittar du under kontakt och besök. 

Containerfrakt
Projektlaster
CFS
Break bulk
Liquid bulk
Dry bulk

Uppdrag

Gävle Hamn AB:s främsta och viktigaste uppdrag är att stärka det regionala näringslivet, samt skapa konkurrensfördelar för regionens industri. Genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hela hamnen skapas förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav.

Gävle Hamn AB:s roll är att säkerställa att infrastrukturen såsom kajer, järnvägar, vägar och farleder mm är väl underhållna, men också att utveckla och bygga nytt i den takt som krävs för att även långsiktigt skapa goda förutsättningar för regionens näringsliv.

I rollen som Port Authority ingår också ansvar för samordning av säkerhet och trafik inom hamnområdet.

Gävle hamn ska:

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.