Kontakt och besök

Gävle Hamn AB har flera avdelningar som fyller olika funktioner i hamnen. Gävle hamn som område består i sin tur av många  aktörer som spelar viktiga roller i hamnen.

Kontaktinformation

Vid brådskande situationer vänligen kontakta tjänsteman i beredskap (TIB) nedan.

Frågor kopplade till containerterminalen eller bulkterminalen såsom till exempel lastning eller lossning av fartyg, vänligen kontakta Yilport kundcenter (GENERAL CARGO, CFS Operations), Yilport, telefon: 010-551 89 00, E-post: gavle.customer@yilport.com. För containerverksamhet (GCT) telefon: 010-551 89 50, E-post: segvx.operation@yilport.com.  

Intresse av tjänster

Vi hänvisar till respektive terminal eller speditör gällande frågor rörande tjänster, samt även annan typ av frågor som ej berör Gävle Hamn AB.

Kontaktuppgifter Gävle Hamn AB

Besök

För tillträde till områden inom Gävle hamn krävs godkänd föranmälan eller giltigt passerkort. Behörighet och passerkort kan gälla för antingen industriområde eller industriområde tillsammans med ISPS-område.

 ISPS-områden är de kajområden där direkt samverkan sker mellan fartyg och hamn. För mer detaljerad information läs vidare i de relaterade dokumenten nedan.

Relaterade dokument och länkar

Dokument

Länkar

Öppettider

Gävle hamn har öppet dygnet runt under såväl vardagar som helger. 

Öppettider till terminalerna kan variera, vänligen kontakta respektive terminal för mer information.