15.8°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
4
m/s
NO
Byvind
0.08
m
Vattennivå (RH2000)

Tillgänglighetsredogörelse

Här hittar du en tillgänglighetsredogörelse för webbplatsen som beskriver vi vilka brister det finns i tillgänglighet och hur vi planerar att åtgärda dem. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Så tillgänglig är webbplatsen

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Åtgärder har tagits för att navigering, länkar och kontrastspråk som inte nämns nedan, överensstämmer med nivå AA av riktlinjerna.

Kända brister i tillgängligheten

WCAG A 2.4.1
– Varning ges för att det ej finns en länk i toppen av sidan för att direkt hoppa till innehållet.
Detta stöds ej rent tekniskt av systemet i dagsläget.
– Varning ges för att det inte finns en länk i början av varje block, som tillåter besökaren att hoppa över hela blocket
Detta stöds ej rent tekniskt av systemet i dagsläget.

§12 Undantag för oskäligt betungande anpassning

WCAG A 1.1.1
– Sidan för energioptimerat hamnkluster kommer ej att tillgänglighetsanpassas då allt material finns i form av bild, tabeller och pdf-dokument.

– De pdf-dokument som finns tillgängliga på sidan har inte webbversioner, då en sådan konvertering faller inom paragraf §12 för oskäligt betungande anpassning. Dessa dokument går dock självklart att ladda ned för användning med valfri skärmläsare.

I enighet med riktlinjerna för tillgänglighet ber vi dig som vill ha denna information förenklad att kontakta vår kontaktperson för tillgänglighet.

WCAG AA 1.4.5
Vissa bilder saknar beskrivande text och titel.
På grund av den stora mängd bilder som finns i biblioteket kommer inte alla bilder att tillgänglighetsanpassas.

Kontakta oss om du:

  • behöver innehåll från denna webbplats som inte är tillgängligt för dig
  • upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan
  • anser att vi inte uppfyller lagkravet

Så har vi testat webbplatsen

Granskning har gjorts av utomstående expertis och vi granskar löpande tillgängligheten både med automatiserade verktyg och genom manuell granskning.

De verktyg som har används för att granska webbplatsen är:

Access Monitor Plus

Google Lighthouse Accessability

Redogörelsen uppdaterades senast den 7 Juni 2021. 

Tillsyn

Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kontakta Myndigheten för digital förvaltning. Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Kontakt – Myndigheten för digital förvaltning

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.