13°
Temperatur
7
m/s
NV
Medelvind
11
m/s
NV
Byvind
0.11
m
Vattennivå (RH2000)

Program och projekt

Med Sveriges tredje största containerterminal, 900 fartygsanlöp om året och över 500 anställda inom hamnområdet, ligger stor vikt på att hela tiden utveckla Gävle Hamn. 

Våra program och projekt

I Gävle hamn pågår ständigt nya projekt för att följa utvecklingen och för att fortsatt ligga i framkant vad det gäller hållbarhet, service och tillgänglighet. Det handlar om att se till att vi har en infrastruktur som matchar både framtida generella krav på ett effektivt och hållbart godsnav och våra befintliga och framtida kunders specifika krav. Hamnens infrastruktur omfattar allt från inseglingsleden till Gävle hamn, till våra hamnbassänger, kajer, vägar, järnvägar, rörledningar och hamngemensamma digitala lösningar. 

Många av de projekt som drivs i hamnområdet, sorterar in under programparaplyet Energioptimerat hamnkluster 2030, där vi arbetar för att minska koldioxidutsläppen från både det geografiska hamnområdet och från det större transport- och logistiksystem som vi är en del av. Projekten under programmets paraply syftar till att framtidssäkra vår infrastruktur, att effektivisera gemensamma hamnprocesser (till exempel informationsdelning vid fartygsanlöp eller trafikledning på land och vatten) samt att utveckla hamnen som en energinod.

För att läsa mer, se exempel på våra större program och projekt här nedan.

Program: Energioptimerat Hamnkluster

Energioptimerat hamnkluster 2030 är ett tioårigt program med följande huvudmål:
Att Gävle hamnkluster till 2030 i takt och i tid når de krav på CO2-reduktion och energieffektivitet som finns från både nationell nivå och länsnivå och som är i linje med 1,5 gradersmålet/Parisavtalet. Här nedanför hittar du en länk till huvudsidan med mer information. 

Pågående projekt

Time Slot Gävle

Projektet Time Slot Gävle syftar till att utveckla arbetssätt och regelverk i hamnen så att fartyg på väg till Gävles kajer kan välja att gå med sänkt hastighet.

Infrastrukturprojekt

Under 2024 inleds två större infrastrukturprojekt inom hamnområdet. Det handlar om förstärkningar av kaj 17 och 19 samt utfyllnad av en större yta som i framtiden ska användas som en mellanlagringsplats för olika projektlaster. 

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.