15.8°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
4
m/s
NO
Byvind
0.08
m
Vattennivå (RH2000)

Projekt

I Gävle hamn pågår ständigt nya projekt för att följa utvecklingen och fortsatt vara i framkant vad det gäller hållbarhet, service och tillgänglighet.

Time Slot Gävle

Projektet Time Slot Gävle syftar till att utveckla arbetssätt och regelverk i hamnen så att fartyg på väg till Gävles kajer kan välja att gå med sänkt hastighet.

Genom ett kösystem för fartygsanlöp får alla inblandade aktörer bättre planeringshorisont. Fartygen ges förutsättningar att anpassa hastigheten och därmed minska sin bränsleförbrukning. Det innebär att miljön kan besparas stora mängder koldioxidutsläpp! 

Projektet stöttas av Energimyndigheten och genomförs av Gävle Hamn AB i partnerskap med Tärntank, Preem och VTI. Projektet sker i samverkan med Gävle energihamns terminaler och aktörer.

Förstärkning av kaj 17 och 19

Kaj 17 och 19 är de äldre kajerna av Gävle hamns containerterminal och har varit i drift sedan 2005. Efter en besiktning av kajerna lade infrastrukturenheten hos Gävle Hamn AB fram ett förbättringsförslag som har godkänts av ledning och styrelse. Projektet omfattar bland annat en förstärkning av erosionsskyddet likväl som sponten. Mycket av projektarbetet kommer därför ske under havsytan.
För att minska påverkan av trafiken till containerterminalen kommer arbetet utföras i två etapper. Det innebär att ena halvan av kajen stängs av under tiden arbetet utförs vilket gör att vi fortsatt har möjlighet att ta emot fartyg, trots pågående projekt. 
Arbetet påbörjas i april och förväntas vara klart i november 2024. 

Utfyllnad av större landområde

Lagunen är den del av Gävle hamn som ligger längst österut, närmast kaj 27. Anledningen till att platsen kallas ”lagunen” är för att landmassan är en gammal havsbotten. Den ska nu ska fyllas ut och förberedas för att kunna användas av vår terminaloperatör Yilport.

Den 27 000 kvadratmeter stora ytan kommer bland annat utnyttjas som mellanlager för projektlaster, som exempelvis vindkraftverksvingar, innan dessa transporteras vidare till sin slutdestination. Projektet påbörjas i april och förväntas pågå under hela året. 

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.