Fakta

Cirka 900 fartyg anlöper hamnen varje år och omkring 6 miljoner ton gods hanteras. Kapacitet finns för 15 miljoner ton.

0
Sveriges 3:e största containerterminal
0
Miljoner ton gods hanteras varje år
0
Terminaler
0
Fartygsanlöp varje år
0
Meter kaj
0
Kvadratmeter magasin
0
Kvadratmeter lagringsyta
0
Järnvägsvagnar per år
0
Anställda i hamnen