Nyheter

Det är ständigt saker på gång i Gävle hamn. Nya projekt, utbyggnationer, förbättringar, utveckling och framdrift. Kontinuerligt finns det aktuella och spännande nyheter att ta del av.  

Senaste nyheterna

Containerkranar anländer till Gävle Containerterminal

Efter två månaders färd har tre nya containerkranar nu anlänt till ostkustens största containerterminal. Yilport Nordic och Gävle Hamn AB har tillsammans investerat över en miljard kronor för att bygga ut containerterminalen i Gävle och möta den ökade efterfrågan på containertransporter.

Projektresultat – Efficient flow

Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i. 
 

RTG-kranar anländer till Gävle hamn

Den nya containerterminalen utrustas med eldrivna portalkranar som inte bara kommer att bidra till mindre koldioxidutsläpp och ljudnivå och samtidigt höja produktiviteten på terminalen. Då kranarna staplar sex containrar på höjden bidrar de till en effektivare containerhantering. 

Nyhetsbrev

Här kan du ta del av det senaste som hänt på Gävle Hamn AB såväl som i Gävle hamn som område. Gävle Hamn AB:s nyhetsbrev kommer ut fyra gånger per år.

Äldre nyhetsbrev