Personal

Gävle Hamn AB har ett antal avdelningar som fyller olika funktioner och har olika ansvarsområden, allt för att tillgodose behov hos kunder, partners och allmänhet med hög servicekänsla och närvaro.

VD

Fredrik Svanbom

Verkställande Direktör
076-100 61 87
fredrik.svanbom@gavlehamn.se

Marknad och affärsutveckling

Natalie Gerami Wallner 

Marknads- och affärsutvecklingschef 
079-072 90 92
natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se

Lisa Nordin 

Kommunikatör 
070-061 23 97
lisa.nordin@gavlehamn.se

Ekonomi och administration

Ulrika Kruukka

Ekonomichef
070-084 03 79
ulrika.kruukka@gavlehamn.se

Karolina Nordström

Redovisningsekonom
079-072 91 25
karolina.nordstrom@gavlehamn.se

Sandra Jonsson

HR-specialist/Ekonom
070-082 61 65
sandra.jonsson@gavlehamn.se

Lena Berggren

IT-samordnare
070-086 02 28
lena.berggren@gavlehamn.se

Infrastruktur

Daniel Karlsson

Infrastrukturchef
070-414 06 03
daniel.karlsson@gavlehamn.se

Pontus Donnerstål

Underhållschef
070-623 04 86
pontus.donnerstal@gavlehamn.se

Ingemar Johansson

Driftledare Energihamnen
070-414 05 95
ingemar.johansson@gavlehamn.se

Trafik och säkerhet

Niklas Hermansson

Trafik- och säkerhetschef
070-418 75 57
niklas.hermansson@gavlehamn.se

Hans Karström

Chef Hamntrafikkontoret
076-518 76 24
hans.karstrom@gavlehamn.se

Hamntrafikkontoret

026-17 88 66
trafik@gavlehamn.se

Hållbarhet och digital utveckling

Linda Astner

Hållbarhetschef
070-623 38 41
linda.astner@gavlehamn.se

Henrik Rosengren

Miljöingenjör
070-084 80 98
henrik.rosengren@gavlehamn.se

Torbjörn Henriksson

Projektledare
070-858 04 68
torbjorn.henriksson@gavlehamn.se

Bogserbåtar

Grizzly

026-17 88 38
tug@gavlehamn.se

Ledningsgrupp

Fredrik Svanbom

VD

Sandra Jonsson

HR-specialist/Ekonom

Linda Astner

Hållbarhetschef

Natalie Gerami Wallner

Marknads- och affärsutvecklingschef

Daniel Karlsson

Infrastrukturschef

Ulrika Kruukka

Ekonomichef

Niklas Hermansson

Trafik- och säkerhetschef

Styrelse

Hans Wahlström (S)

Styrelseordförande

Birgittha Bjerkén (M)

Ledamot

Rickard Carlsson (SD)

Ledamot

Malin van der Kaaij (S)

Suppleant

Magnus Hällström

Arbetstagarrepresentant

Peter Hansson (MP)

Vice ordförande

Jan-Olof Hermanson (L)

Ledamot

Patrik Nordin (S)

Ledamot

Lena Emanuelsson (SD)

Suppleant

Göran Arnell

Adjungerad

Örjan Larsson (M)

2 e. Vice ordförande

Urban Sjölander (C)

Ledamot

Erica Almer Embretsen (S)

Suppleant

Nils Ekholm (M)

Suppleant 

Per Olof Sandqvist

Adjungerad