-1.7°
Temperatur
1
m/s
NO
Medelvind
5
m/s
NO
Byvind
0.16
m
Vattennivå (RH2000)

Energioptimerat hamnkluster

Gävle hamn är en logistisk knutpunkt där stambanor, farleder och vägar möts.  Gods passerar över kaj och tack vare Port Activity App™ kan du se fartygens information i realtid, direkt i din telefon eller på surfplatta.

Program Energioptimerat Hamnkluster 2030

Energioptimerat hamnkluster 2030 är ett tioårigt program med följande huvudmål:
Att Gävle hamnkluster till 2030 i takt och i tid når de krav på CO2-reduktion och energieffektivitet som finns från både nationell nivå och länsnivå och som är i linje med 1,5 gradersmålet/Parisavtalet. Nedan följer det gemensamma och levande arbetsmaterialet som ska stödja en hög gemensam förändringskapacitet i samverkan mellan hamnaktörer att nå huvudmålet.

Ladda ned som pdf

Gemensam målbild 2030 - arbetsverktyg

Symbolförteckning ett

Symbolförteckning två

Symbolförteckning tre

Symbolförteckning fyra

Ladda ned som pdf

Gemensam Färdplan 2030

Klusteraktörer listar pågående och planerade insatser som bär emot respektive förändringsmål. Färdplanen uppdateras löpande. Vid frågor om respektive leverans (projekt/initiativ), kontakta ansvarig aktör direkt.

Syfte

Syftet med en gemensam Färdplan 2030 är att skapa hög förändringskapacitet i samverkan genom att alla kan ta del av och ta vara på vad som är på gång och när. Ansvaret ligger kvar hos var och en att ta initiativ till insatser för respektive förändringsmål. Har du en insats du vill ska vara synlig i den gemensamma färdplanen eller har några andra funderingar? 

Kommande publicering är oktober 2023.

Kontakta Linda Astner, hållbarhetschef:
Telefon: 070-623 38 41

Ta del av Gemensam Färdplan i Power BI (uppdaterades senast 2023-10-13)

Förändringsmål

Se Gemensam Färdplan ovan för de insatser mot respektive förändringsmål som klusteraktörer valt att publicera. 

Processer

Fyra huvudprocesser inom Gävle hamnkluster har definierats.

Illustrationerna har skapats för att beskriva respektive huvudprocessflöde, fördelningen av ansvar mellan aktörer samt vilka förändringar som behöver ske i processen (förändringsmål). Syftet med illustrationerna är att alla enkelt ska se hur var och en kan bidra. Illustrationerna utvecklas löpande.

Programmet har gjort en nedbrytning av de övergripande målen till konkreta förändringar i respektive process (förändringsmål). Stora insatser kommer krävas för att nå effekt på förändringsmålen, såväl enskilda som gemensamma insatser.

Sjötransportprocessen

Järnvägstransportprocessen

Ladda ned som pdf

Vägtransportprocessen

Hamnverksamheter

Programmet sjösattes under 2020 och föregicks av en förstudie där samtal fördes med ett flertal av hamnklustrets aktörer.
Ladda ned Slutrapport Förstudie Energioptimerat hamnkluster

Kontakt Samordning Målbild, uppföljning och färdplan:

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.