15.8°
Temperatur
0
m/s
O
Medelvind
1
m/s
O
Byvind
0.08
m
Vattennivå (RH2000)

Projektet med att förstärka kaj 17 och 19 har inletts

Förra veckan inleddes ett av årets större underhållsprojekt i Gävle hamn, nämligen förstärkningen av kaj 17 och 19, som återfinns inne på containerterminalen.

För tillfället pågår en sugmuddring. Det innebär att en person befinner sig nere på havsbotten med något som kan liknas som en jättedammsugare. Dykarens uppdrag är att suga bort grus och annat slam som sätts i rörelse när fartygens propellrar rör runt bottensedimentet vid angöring av kaj.

Samtidigt sitter två andra dykare uppe på land som ser allt personen på botten gör i realtid via kamera och som även har direktkontakt med den under havsytan.

När dammsugningen är klar, ska nya betongmadrasser läggas på botten och sponten under själva kajen ska bytas ut på sina håll där den befintliga gjort sitt.

Både spontens uppgift är att hålla upp själva kajen, och betongmadrasserna att se till att så lite bottenslam som möjligt rörs runt när fartygen besöker hamnen.

Uppe på land pågår även pålning på vissa sektioner. Detta för att stabilisera upp kajen för att kunna klara de enorma påfrestningar den kommer utsättas för under många långa år framöver.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.