Mångmiljonstöd beviljat Gävle Energi och Gävle Hamn till projekt för koldioxidlagring

Johannes kraftvärmeverk

Energimyndigheten har beviljat de två kommunala bolagen Gävle Energi och Gävle Hamn ett ekonomiskt stöd på 2,7 miljoner kronor. Stödet ska användas till en förstudie som ska utreda om det är möjligt att i Gävle fånga in, transportera och mellanlagra koldioxid. Projektet kan komma att sätta Gävleborg på kartan nationellt såväl som internationellt. Energimyndigheten bedömer […]