Meny
Hamnterminaler i Gävle Hamn: container-, bulk- och kombiterminaler.

Terminaler

Containerterminalen i Gävle Hamn vid Ostkusten.

Containerterminalen

Här finns ostkustens största containerhamn med feedertrafik i stort sett dagligen till de stora hamnarna i Europa. Containerterminalen ska byggas ut och dubbleras i storlek till 2019, för att möta den ökade efterfrågan på sjötransporter, järnväg och väg.

Läs mer om Containerterminalen
Energihamnen vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Energihamnen

Terminal kemi och terminal olja.
Energiterminalen, eller Energihamnen med Terminal kemi och Terminal olja, är en av Sveriges största. Här hanteras i huvudsak bensin, diesel, eldningsolja, etanol, vegetabiliska oljor, kemikalier till basindustrin och flygbränsle.

Läs mer om Energihamnen

Bulkterminalen vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Bulkterminalen

I Bulkterminalen hanteras insats- och försörjningsvaror till basindustrin (exempelvis lera, legeringar, skrot, slig och biobränslen) samt projektlaster där kraven på lyftkapacitet och mellanlagringsytor är höga (exempelvis husmoduler och vindkraftverk).

Läs mer om Bulkterminalen
Kombiterminalen vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Kombiterminalen

Från kombiterminalen avgår och ankommer dagliga tågpendlar eller vägtransporter med containers för omlastning. Godset kommer till och från Gävle Containerterminal och andra platser, framförallt i mellansverige. 

Läs mer om Kombiterminalen
CFS Granudden vid Gävle Hamn på Ostkusten.

CFS Granudden

I terminalen finns tre stora varulager eller magasin på 50 000 kvadratmeter. Där hanteras idag olika typer av pappersprodukter, inklusive stuffning i containrar. 

Läs mer om Granudden
CFS Granudden vid Gävle Hamn på Ostkusten.

Kundservice

Anlöp
Besök
Priser
Hamnregler


Till kundservice