Meny
Gävle Hamn

Priser

Gävle Hamns hamntaxa kan du ladda ner och ta del av i nedan dokument.
För priser gällande lastning och lossning på containerterminalen eller bulkterminalen, kontakta:
Kundcenter, Yilport Gävle, 010 - 551 89 00, gavle.customer@yilport.com