Meny

FULL
SIZE
HUB


DOUBLE CAPACITY 2021

Nya containerterminalen

Nu dubblas kapaciteten på ostkustens största containerterminal för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter. Nya djupgående och längre kajer, större kranar och en helt ny containerterminal gör det möjligt för fler och större fartyg att lasta och lossa i hamnen. Samtidigt skapar vi möjligheter för fler företagsetableringar i nära anslutning till hamnen. När den nya containerterminalen står klar 2021 uppgår kapaciteten till 600 000 TEU*.


*1 TEU motsvarar en 20-fot-container
Nya containerterminalen i media


Här hittar du mer information, tidningsartiklar med mera

Projektstatus


Här kan du läsa mer om statusen för projektet

Gävle Hamn har ett strategiskt läge – mitt i Sverige och på gränsen mellan två viktiga regioner; Norrlands råvaruexport och Mälardalens importcentrum. I direkt anslutning till hamnen finns anslutningar till både järnväg och motorvägar i alla väderstreck. En 20 HA stor logistikpark och en ny anläggning för livsmedelskontroll öppnar dessutom upp för ytterligare etablering av företag och mellanlager i anslutning till hamnen, för såväl import som export.

Den nya kapaciteten möjliggör för fler företag att undvika den trafiktäta mälardalsregionen och komma snabbt vidare norrut via både räls och lastbil. Inom en 25-milsradie produceras dessutom årligen 17 miljoner ton stål och förädlade trävaror.

Välkommen till Gävle Hamn – Sveriges centrala hamn med dubbel kapacitet från 2021.

Se broschyr nya containerterminalen

Gävle Hamn och Yilport
– En effektiv kombination

Gävle hamn är ett dynamiskt transportnav med ständig aktivitet. Fartyg, tåg och lastbilar anlöper, lossar av, lastar och avgår. Varje timme, varje dag, året om.

 • Sex terminaler, varav containerhamnen är ostkustens största
 • Unikt läge i hjärtat av Mellansveriges industritäta region, med knappt två timmar till Stockholm
 • Öppet dygnet runt
 • Tågpendeln ContainerExpressen till Yilport Stockholm Nord
 • Ledig mark i kajnära lägen

Kombinationen av Gävle Hamn och Yilport är framgångsrik. Gävle Hamn står för infrastruktur, ­medan Yilport hanterar den operativa driften – ett stabilt och långsiktigt samarbete som uppskattas av hamnens kunder.

Containerterminalen 2021

 • Terminalyta: 156.000 m2
 • 2 kajer: 720 meter
 • Tillåtet djupgående 12,2 m och 10,0 m
 • AEO-certifierad (Authorized Economic Operator)
 • Gränskontroll för import av livsmedel
 • Kajnära kombiterminal

Större och fler fartyg

 • Fartyg med 15 containrar i bredd
 • Fyra fartyg samtidigt
 • Kapacitet: 600 000 TEU