Meny
Energihamnen Gävle Hamn

Energihamnen

Energiterminalen eller energihamnen med Terminal kemi och terminal olja utgör tillsammans en av Sveriges största. Gävle Energihamn förser Arlandas flygplats med sitt behov av flygbränsle genom två dagliga tågpendlar. Dessa två dagliga tåg har ersatt 55 tankbilar som tidigare rörde sig i Stockholms innerstad - varje dag. 

Samtliga stora petroleum- och kemikaliebolag är representerade i energiterminalen. På terminal kemi hanteras framförallt svavelsyra (vitriololja), natriumhydroxid (även kallad kaustiksoda eller som vattenlösning för lut), ler-slurry (slurry är en blandning av fasta, fina partiklar och vatten, alltså en våt blandning av olika material), MTBE (oktantalshöjande komponent i motorbensin). På terminal olja hanteras i huvudsak bensin, diesel, eldningsolja, etanol, vegetabiliska oljor, kemikalier till basindustrin och flygbränsle. Ett gemensamt ledningsnät sammanbinder de olika oljebolagens depåer med kajerna. Ledningsnätet från kajerna fram till respektive oljedepå ägs och underhålls av Gävle Hamn.

Det finns goda utrymmen för logistiklösningar och varulager i energiterminalen.
Lagringsvolym: Cirka 850 000 kubikmeter, fördelat på cirka 150 cisterner, samt sex bergrum med en total lagringsvolym på cirka 750 000 kubikmeter.

Vill du veta mer om energiterminalen kontakta oss på
tel: 026-17 88 43
epost: info@gavlehamn.se