Meny
Containerterminalen i Gävle Hamn

Containerterminalen

Med en årlig hantering på nästan 300.000 TEU* är Gävle Hamn ostkustens största containerterminal. Här lossas och lastas feeder-fartyg som tar containers till och från större hamnar i Europa, där de omlastas mot sin slutliga destination ute i världen. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.

2020 öppnar en helt ny containerterminal som ökar kapaciteten till 600 000 TEU. Gävle Hamn AB och Yilport investerar tillsammans för att möta den ökade efterfrågan på bland annat sjötransporter i form av containertransporter. Världens alla stora containerrederier trafikerar redan idag Gävle hamn, och nu byggs containerhamnen ut för att kunna ta emot fler och större fartyg. Samtidigt skapas möjligheter till fler företagsetableringar och varulager i nära anslutning till hamnen. 

Läs mer härDen dygnet-runt-öppna och expanderande containerhamnen är både pålitlig och flexibel. Här finns också gott om utrymme för varulager och magasin.

Tågpendeln ContainerExpress går mellan Gävle hamns containerterminal och kombiterminalen Stockholm Nord Rosersberg, norr om Stockholm. Exportgods från Mälardalsregionen – Västmanland, Södermanland, Närke och Uppland når kombiterminalen för att miljövänligt transporteras upp till Gävle hamn och sedan vidare med exempelvis sjötransport. Tillbaka tar pendeln med sig gods som till exempel importgods som kommit via sjötransport, järnväg eller väg, ner till Stockholm Nord Rosersberg, för vidare transport mot slutdestination.

Vill du veta mer om containerterminalen kontakta oss på
tel: 026-17 88 43
epost: info@gavlehamn.se

*TEU är ett mått på hur många containrar som hanteras, där 1 TEU=20 fot, eller 6,1 meter. En vanlig container är 40 fot, vilket motsvarar 2 TEU och 12,2 meter.