Meny
Bulkterminalen - Gävle Hamn

Bulkterminalen

I en bulkterminal hanteras varor som inte är lastade i en lastbärare (till exempel en container eller trailer). I Gävle hamns bulkterminal hanteras insats- och försörjningsvaror till basindustrin (exempelvis lera, legeringar, skrot, slig och biobränslen) samt projektlaster där kraven på lyftkapacitet och mellanlagringsytor är höga (exempelvis husmoduler och vindkraftverk). Bulkterminalen består av fyra kajavsnitt där varierande typer av fartyg lastas och lossas. Ett antal stora magasin ligger i direkt anslutning till kajerna, vilket medger möjlighet till varulager. Här finns även stora kajnära ytor för mellanlagring av gods. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.

Kajavsnitt:

Östra kajen

Här hanteras bland annat skrot, sågade trävaror, pappersmassa, ferro-legeringar och kaolinlera.

Sydvästkajen

Vid Sydvästkajen hanteras bland annat lera till pappersindustrin, rostfritt skrot och gummiklipp. Här finns även en cistern för cementutlastning.

Södra kajen

Här hanteras olika bulkslag som krita till pappersbruken, vägsalt, bränsleflis och pellets.

Sligutlastningskaj

I vår bulkterminal finns även en helautomatisk anläggning för utlastning av bly- och zinkslig (finkornigt koncentrat av malm). Anläggningen är ett slutet system med inbyggt transportband.

Importterminal

Här tar vi emot cement som sedan levereras ut till basindustrin, exempelvis Bolidens gruvor i Garpenberg och på Irland. Här finns en specialdesignad cistern för lagring av cement och en smart lösning för att lossa cementen från fartygen, vilket gör terminalen både produktiv och kostnadseffektiv. Terminalen togs i bruk i mars 2016 och hanterar i dagsläget cirka 20 000 ton cement per år. Den operativa verksamheten sköts av Yilport Gävle.