Experienced employee in new position

Since Port of Gävle has high ambitions in the area of sustainability, we have now chosen to add a new function that is responsible for sustainability and digital development

Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.

Trafik- och säkerhetsavdelningen, som tidigare hette Port Authority, har nu fått en mer renodlad funktion med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor. Nytillträdd chef är Niklas Hermansson

Ny hållbarhetschef i Gävle Hamn.

Då Gävle Hamn har höga ambitioner inom hållbarhetsområdet, har vi nu valt att tillsätta en ny funktion som ansvarar för hållbarhet och digital utveckling