3.2°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Cargo survey är störst i Sverige på att tillhandahålla lossning och bemanning av kajer.

Cargo Survey har lossat tankbåtar sedan 80-talet då Leif Virén startade företaget med verksamhet i Gävle Hamn. Anna-Karin Hector, som idag sitter som VD för företaget blev anställd något år efter uppstart och har varit med sedan dess.

”Mycket har hänt, bland annat såldes företaget år 2000 till ett engelskt företag och sedan vidare till Bureau Veritas. 2007 kom Rikard in i bilden och sedan valde vi att tillsammans köpa tillbaka företaget. Det har alltid känts svenskt och familjeägt, så nu är det där det hör hemma”.

Rikard Nordlander anställdes som inspektör och lossningsledare och utförde kvantitetsinspektioner. Nu ansvar han för hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet. Idag är det totalt 17 heltidsanställda i Sverige och ca 40 deltidsanställda samt underleverantörer, fördelat på kontor i Stockholm, Malmö, Norrköping och Gävle. Merparten av den operativa verksamheten i Gästrikland sker i Gävle Hamn med 6 anställda och 15 timanställda/underleverantörer.

Oljebolagen anlitar dem som lossningsledare och även för att bemanna kajerna som säkerhetsvakt och ledningsvakt. Största delen av arbetet är just fartygslossning, men även provtagning av bulk (kol, pellets, ferrolegeringar etc). Ytterligare uppdrag som kan hamna under Cargo Survey är kvantitetsmätningar på bulkfartyg då man mäter in fartyg före och efter lossning och lastning och på så sätt bestämmer vikten. Även kvantitetsinspektioner genomförs där man som oberoende part mellan köpare och säljare mäter in kvantitet av tex petroleumprodukter.

”Det är ett företag med många ansvarsområden som leder till ett varierat och roligt arbete”, berättar Rikard, ”vidare så är vårt läge i Gävle hamn väldigt fördelaktigt då så många av våra största kunder som finns i hela landet finns samlade i Gävle hamn.”