3.4°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.16
m
Vattennivå (RH2000)

Ny chef för trafik- och säkerhet i Gävle Hamn.

Tidigare har vi berättat om Linda Astner som arbetat i Gävle Hamn i många år, och som fått en ny roll som Hållbarhetschef. Hennes tidigare roll har nu tillträtts av Niklas Hermansson som nu alltså leder samma avdelning, men under det nya namnet Trafik och säkerhet. De frågor Linda tagit med sig i sin nya chefsroll handlar först och främst om hållbarhet och digital utveckling, övriga frågor blir kvar hos Trafik- och säkerhetsavdelningen. Niklas avdelning får därmed en mer renodlad funktion och arbetsuppgifterna med trafik-, gods-, logistik- och säkerhetsfrågor blir nu enklare att hålla samman än i den gamla organisationens ”Port Authority”. Under avdelningens paraply finns bland annat hamnens bogserbåtsverksamhet och Hamntrafikkontor.
 
Niklas har en bakgrund inom privat sektor som fartygsagent under en 15-årsperiod, vilket var en gedigen skola för att få de grundläggande kunskaperna om hur shippingbranschen fungerar. 2009 valde Niklas att yrkesmässigt gå vidare för att inom offentlig sektor (Banverket/Trafikverket) börja arbeta som kundansvarig för järnvägsföretag. Han hann även med att arbeta i ett par andra befattningar inom Trafikverket, dels som nationell strategisk planerare med fokus på frågor rörande godstransporter, logistik och sjöfart och dels som åtgärdsplanerare och avtalssamordnare inom Trafikverkets Region Mitt. Niklas har arbetat med beslutsunderlag till den nationella planen för transportsystemet och ansvarade för underlagsrapporten ”Sjöfart” till Inriktningsunderlag 2018-2029. Under sina 10 år i statlig tjänst deltog Niklas även i ett EU-projekt rörande inlandssjöfart och arbetade som delprojektledare i ett regeringsuppdrag gällande analys av utvecklingspotentialen för inlands- och kustsjöfart i Sverige samt hanterade FoI-frågor inom sjöfartsområdet.
 
”När Gävle Hamn så 2018 sökte en ny medarbetare, såg jag möjligheten att få jobba inom en kommunal hamnverksamhet och fortfarande med flera trafikslag. Ansökan föll väl ut för min del och fr.o.m. februari 2019 och ett år framåt från det har jag varit Gävle Hamns logistikutvecklare. Startsträckan blev inte särskilt lång, eftersom jag under min tid som fartygsagent på ett av Gävles skeppsmäklerier redan hade god detaljkunskap om hamnens verksamheter och företag. Att sedan efter endast ca ett år i hamnbolaget ta steget till att ta chefsansvaret för en avdelning känns både spännande och utmanande, chefskapet är ju en ny roll för mig. Att ta ett ökat ansvar kändes ändå helt naturligt och avdelningen har helt otroligt duktiga och ambitiösa medarbetare, en hel del av verksamheterna är nästan som ett självspelande piano, så chefsrollen känns tacksam på det viset. Gävle hamn har ju en ambition att bli Sveriges bästa hamn och mitt intryck så här långt är att det inte är långt kvar till den absoluta toppen”