-0.7°
Temperatur
9
m/s
NV
Medelvind
15
m/s
NV
Byvind
0.17
m
Vattennivå (RH2000)

Världsunikt papperslager nästan klart

Nya automatiserade höglagret för pappersbalar börjar ta form. Byggentreprenör NCC bjöd i veckan in till förhandsvisning nu när hela byggnationen börjat ta form med invändiga traverser och transportband. Några pappersbalar av varierande storlek fanns på plats i magasinet för provkörning och injustering av hela systemet.

Lagret kommer att kunna ta emot pappersbalar både via järnväg och lastbil, och givetvis vidare via fartyg då byggnaden är placerad bara några meter ifrån vattnet.

– Ett helautomatiserat program sköter varuhantering. När ett fartyg ska lastas vet systemet vilken rulle som ska ut till vilken kund. Rullen plockas upp av en gripper, en stor gripklo som leds i taket via traverser. Det placeras på ett band och rullas ut till lastningshallen. En truck hämtar pappersrullen i lastningshallen, lastar in rullen i container som sedan körs ner och lastas på fartyget, berättar Johan Ericsson, projektledare, Gävle hamn.

Gävle hamn investerar ca 200 miljoner i detta nya automatiserade höglager för hantering av pappersrullar. Satsningen är troligtvis den första i sitt slag placerad i en hamn.
 

En formell invigning kommer hållas 19 augusti och DU är inbjuden. Antingen virtuellt eller på plats. Mer information kommer när det närmar sig.

Papperslagret byggs i anslutning till Gävle Containerterminal som  är ostkustens största och Sveriges tredje största containerhamn. Tillväxten har länge varit mycket stark och för att möta den ökade efterfrågan på containertransporter, står containerterminalen nu i begrepp att fördubblas. När den nya delen står klar 2021 klarar den att ta emot större fartyg än idag och den årliga kapaciteten ökar till 600 000 TEU (från dagens 300 000).