Meny
Gävle Hamns uppdrag

Uppdrag

Gävle hamn är ett modernt intermodalt logistikcentrum där sjöfart, järnväg och vägtransporter möts. Precis som i flera andra hamnar har Gävle Hamn valt att separera hamnmyndighetsrollen, Port Authority, från den operativa verksamheten i terminalerna.
Vill du veta mer om Port Authority kontakta Port Authority-chef Linda Astner på
tel: 070 623 38 41
epost: linda.astner@gavlehamn.se

Gävle Hamn AB ägs till hundra procent av Gävle kommun. 

Gävle Hamn AB har i uppdrag att skapa förutsättningar för hållbara, säkra, effektiva och kundanpassade logistiktjänster genom att tillhandahålla effektiv hamninfrastruktur med hög kapacitet för hamnens kunder, och intressenter såsom terminaloperatörer, speditörer och varuägare.

Den operativa driften i container-, bulk- och CFS-terminaler utförs av Yilport. Energihamnen driftas i huvudsak av petroleumbolagen.

Gävle Hamn AB ska:

✓ skapa förutsättningar för att regionens export- och importföretag utvecklas
✓ skapa förutsättningar för Gävle-regionen att växa
✓ bidra till tillväxt genom att möjliggöra ökade volymer och fler etableringar