3.9°
Temperatur
5
m/s
V
Medelvind
8
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Svenska Transportarbetareförbundet varslar om konfliktåtgärder

Parterna har ännu inte kommit överens om ett Hamn- och stuveriavtal, vilket gör att Transportarbetarförbundet nu varslar om konfliktåtgärder. 

– Även om förhandlingarna i nuläget har strandat, har vi goda förhoppningar om att vi kommer att nå ett avtal. Vi har förhandlat i god ton och erbjudit löneökningar i nivå med märket*, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Vad betyder detta för Gävle Hamn?

Om parterna inte kommer överens träder en blockad i kraft vid midnatt den 28 maj. Blockaden betyder förbud mot övertidsarbete, nyanställning och inhyrning för Transports medlemmar på företag som är anslutna till Sveriges Hamnar. Blockaden gäller till dess att parterna nått en överenskommelse.

– Vi hoppas på en snabb lösning, men planerar för att lösa verksamheten och minimera antalet förseningar även om vi kommer till blockad, berättar Fredrik Svanbom, vd för Gävle Hamn.

Sex hamnar är dessutom uttagna för arbetsnedläggelse den 31 maj och 7 juni för Transports medlemmar. Där ingår inte Gävle Hamn. De sex hamnarna är:

  • ShoreLink Luleå
  • SCA Logistics Umeå
  • SCA Logistics Sundsvall
  • Mälarhamnar Västerås
  • APM Terminal Gothenburg
  • Logent Port & Terminal Göteborg
För mer information:

Fredrik Svanbom
fredrik.svanbom@gavlehamn.se
076-100 61 87


* Vad är märket?
Märket anger hur mycket exportindustrin maximalt kan öka lönerna utan att sätta den internationella konkurrenskraften ur spel. När industrins parter satt ”märket” följer andra kollektivavtal efter eftersom det anger ramarna för vilket utrymme som finns för löneökningar. Industrins område förhandlas oftast först eftersom det agerar på en hårt konkurrensutsatt marknad. Källa: Sveriges Ingenjörer.