Svenska Transportarbetareförbundet varslar om konfliktåtgärder

Parterna har ännu inte kommit överens om ett Hamn- och stuveriavtal, vilket gör att Transportarbetarförbundet nu varslar om konfliktåtgärder. 
– Även om förhandlingarna i nuläget har strandat, har vi goda förhoppningar om att vi kommer att nå ett avtal. Vi har förhandlat i god ton och erbjudit löneökningar i nivå med märket*, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Avtalet i hamn. Inga konfliktåtgärder från Transport

Sveriges Hamnar och Transportarbetareförbundet har kommit överens om ett nytt hamn- och stuveriavtal, vilket innebär att de konfliktåtgärder som tidigare aviserats inte kommer att genomföras.
Både Joakim Ärlund, VD för Sveriges Hamnar och Peter Winsten, avtalsansvarig ombudsman för Transportarbetareförbundet, är nöjda. Avtalet löper på 13 månader. 

Fartygsbjässe till Gävle hamn under vecka 22

Tisdagen den 31 maj (preliminärt) kommer fartyget Palawan Star till Gävle hamn. Fartyget är med sina 73 796 ton dw bland de allra största som anlöpt hamnen. Hon är 229 m lång och 32 m bred. Hon kommer närmast från Ust-Luuga och har med sig bl.a. flygbränsle.