3.3°
Temperatur
4
m/s
NV
Medelvind
6
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Så ska Gävle hamn bli en unikt hållbar hamn

Nu inleds ett arbete där forskarna vid Högskolan till att börja med ska studera vad Gävle hamn de senaste fem åren gjort när det gäller arbetet för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Det är en första del i ett mera långsiktigt samarbete med målet att hamnen och Högskolan tillsammans ska göra regionen mer hållbar.

– Att verka för en hållbar utveckling i de logistiska flöden som passerar Gävle hamn ser vi som ett av våra huvuduppdrag. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med en stark och kompetent Högskola som kan våra frågor, säger Linda Astner, Manager Port Authority.

Läs mer här>>