3.3°
Temperatur
4
m/s
NV
Medelvind
6
m/s
NV
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Premiärtur med nya motorn!

Sex veckors sjukskrivning blev resultatet efter att motorn övervarvat med påföljande vevhusexplosion på bogserbåten Grizzly. Efter utredning konstaterades det att stora delar av motorn måste gå vidare till de evigt gröna motorängarna och ny motor köptes in.

”Den största utmaningen var att hitta reservdelar, men tack vare att vi hittade en begagnad motor i Danmark så har allt gått över förväntan”, berättar Ingemar Johansson, driftchef energihamnen.

Den havererade motorn och den nyinköpta plockades båda isär och en kombination byggdes ihop. Inte ett så litet projekt var det sedan att lyfta i och koppla in den nya motorn då delar av akterdäck måste skäras upp med svets för att få utrymme att sänka ner motorn.

”Vi var spända inför hur belastningsgproverna skulle gå och väldigt glada när de genomfördes utan avvikelser. I och med det kunde klassningssällskapet Lloyds Register godkänna båten för arbete och uppdrag”, säger Ingemar Johansson.

På morgonen den 27 mars genomfördes så första bogseringen och allt flöt på som det skulle.

”Motorn har kommit på plats på rekordtid med hjälp av rekordduktiga folk fr västkusten, hur det nu skulle kunna vara på annat sätt när man kommer från Västkusten. Motorn spinner som en katt”, avslutar Ronny Gustafsson, Kapten och tillika Västkustbo.