Temperatur
6
m/s
NV
Medelvind
9
m/s
NV
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Handelsdagen 2018

Handelsdagen är en årligt återkommande dag som verkar som en mötesplats för inspiration, nyheter och kunskap inom Internationell handel och i år även inom Infrastrukturfrågor. I år ordnades dagen av Mellansvenska Handelskammaren i samarbete med Gävle Hamn AB som ansvarade för infrastrukturdelen.

Handelsdagen är ett viktigt tillfälle för beslutsfattare på olika nivåer i företag, organisationer och myndigheter att hämta in ny kunskap och inspireras i de viktigaste tillväxtfrågorna för region Mellansverige.
 
Morgonen inleddes med ett intressant framförande av Infrastrukturminister Tomas Eneroth som delade med sig av sin syn på utveckling och möjligheter i regionen.
 
”Vi ska göra stora investeringar för regionen och Sverige, och samtidigt ha kul på vägen”, avslutade Tomas Eneroth vilket stämmer bra in på Gävle Hamn AB som tillsammans med Yilport just nu investerar i att fördubbla ostkustens största containerterminal.
 

Stefan Hyttfors tog över scenen efter Infrastukturministern och siade en hel del om framtiden utifrån inställning och hållbarhet. Hans avslutande medskick var:
 
”Motsatsen till hållbart är ohållbart”.

Läs mer om Gävle Hamn ABs hållbara arbete
  
Under infrastrukturdelen hade vi en rad kunniga och duktiga representanter inom framförallt transportslagen, som delade med sig av sina kunskaper och diskuterade problematiken i ekvationen att nå miljömålen, samtidigt som de ska möta regionens trafikkapacitetsbrist och att ha konkurrenskraft inom exportindustrin.
 
Stort tack till:
Tove Winiger, politisk ansvarig Sveriges åkeriföretag
Pia Berglund, vice VD Svensk Sjöfart
Björn Westerberg, VD tågoperatörerna
Ingela Bendrot, VD Nya Ostkustbanan
Anna-Karin Larsdotter, Transport manager, ABB
Moderator: Christel Wiman, Seniorkonsult
 

 
Sammanfattade dagen gjorde Gävleborgs Landshövding Per Bill, Regionråd Gävleborg Eva Lindberg, Dalarnas Landshövding Ylva Törn, Regionchef Dalarna Elsmari Julin och Stf regiondirektör inom Trafikverket Birgitta Jonsson.
 
Birgitta Johansson kände att hon fått ett stort utbyte av infrastrukturdelen som gav känslan av samverkan mellan transportslagen. Elektrifieringen av järnvägsspåret ut till Gävle hamn, vilket innebär att omloppstiden för ett tågset minskas med 45 min, gav hon som exempel på synergier mellan transportslagen.
 
Bästa kommentaren under dagen kom ändå från Ylva Törn, Dalarnas Landshövding:
”Ni har en hamn, det har inte vi. Det är vi avundsjuka på”.
 
Stort tack Mellansvenska Handelskammaren och alla inblandade för en givande dag!