33.6°
Temperatur
2
m/s
O
Medelvind
3
m/s
O
Byvind
-0.03
m
Vattennivå (RH2000)

Gävle hamns hittills största vindkraftsleverans

De senaste åren har det kommit in mycket vindkraft över kajen i Gävle hamn, detta i och med vindkraftsprojekt i närområdet. Tack vare god hantering har Yilport, Gävle hamns terminaloperatör, fått fortsatt förtroende att lossa mer vindkraft.

I september lossades delar av vindkraftsverk från bulkfartyget Tian HUI i Gävle hamn. Delarna har fraktats från Asien. Varje fartyg kan bära med sig i snitt upp till 60 delar i sin last. Tian HUI bar med sig 111 delar och är därmed den största vindskraftsbåten som hittills lossats i Gävle hamn.

Lossningen genomfördes mycket smidigt och effektivt, totalt tog operationen endast fyra dagar.