3.1°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Gävle hamn sätter Gävle på kartan

Gävle har en avgörande historisk roll för Sveriges sjöfart och var redan på 1600-talet en av Sveriges största hamnstäder. Sjöfarten fick Gävle att blomstra och konkurrensen sågs inte med blida ögon av handelsmännen i Stockholm. Genom sitt inflytande lyckades de förhandla fram ett förbud för Gävle mot handel med utlandet. Trots detta växte Gävle som hamnstad och 1673 fick Gävle tillbaka sin stapelrätt, det vill säga rätten att handla med utlandet. Staden och regionen växte och under 1800-talet var Gävle som varvs- och redarstad störst i Sverige.

Idag är Gävle hamn en av Sveriges största hamnar och hanterar cirka sex miljoner ton gods per år. Gävle hamn är viktig både för regionens såväl som Sveriges ekonomi. Gävle hamn är med och bidrar till att Gävle syns på kartan både nationellt och internationellt. Tack vare det har Gävle hamn som enda svenska hamn valts ut att delta i det EU-finansierade projektet Efficient Flow. Gävle Hamn satsar mycket på utveckling och att ligga i framkant vad det gäller digitalisering, automatisering och effektivisering. Efficient Flow fokuserar på att optimera godsflöde i hamn och digital informationsdelning både till sjöss och för landtransportörer.Något som hamnar i övrigt sedan kan följa, både nationellt och internationellt och därmed spara resurser ekonomiskt, tidsmässigt och ur miljöhänseende. Målet är att projektet ska bidra till varaktiga resultat och bästa praxis för tillämpning i andra hamnar, där Gävle hamn kommer vara först ut i världen med implementeringen!

Läs mer om Efficient flow