Port of Gävle


Efficient Flow är ett EU-finansierat projekt som syftar till att:
1. förbättra flödet av gods och passagerare genom de båda korridorerna
Gävle-Rauma ochStockholm-Turku
2. bidra till två havskorridorer i centrala Östersjön
3. tidsbesparingar upp till 7%

Projektet Efficient Flow kommer resultera i:
-implementering av Sea Traffic Management (STM),
-förbättrade processer, affärsmodeller och IKT-verktyg för förbättrat 
informationsutbyte mellan hamnaktörer och inlandsoperatörer,
- leverera varaktiga resultat och bästa praxis för tillämpning
i andra hamnar och korridorer i regionen.

Projektet är ett gemensamt samarbete mellan:
Sjöfartsverket
Satakunta University of Applied Sciences
Finlands Transportverk
Gävle Hamn
Rauma hamn

Projektet kommer pågå mellan mars 2018- februari 2021 och
finansieras till stor del av European Regional Developement Fund.
Om du vill veta mer om Efficient Flow
Läs här

eller vänligen kontakta projektledareTorbjörn Henriksson
Telefon: 070 8 58 04 68
Epost: torbjorn.henriksson@gavlehamn.se