13.2°
Temperatur
8
m/s
NV
Medelvind
14
m/s
NV
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Elanslutning av fartyg vid Bolidens terminal i Gävle hamn

Gävle Hamn AB har beviljats stöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för att erbjuda landström vid en av sina kajer (Sligkajen) från sommaren 2022. Åtgärden genomförs i samarbete med Boliden, som nyttjar terminalen för mellanlagring och transport av slig från Garpenberg. Investeringen kommer att kraftigt minska utsläppen för de fartyg som trafikerar kajen.

Gävle hamn är en av Sveriges största hamnar, tillika ostkustens största containerhamn. Med sitt program Energioptimerat Hamnkluster 2030, arbetar hamnbolaget tillsammans med sina aktörer för att uppnå målen för Parisavtalet. Som en del i det vill Gävle Hamn AB sänka trösklarna för att godshantering och transporter via hamnen ska kunna nyttja förnyelsebara bränslen och fossilfri el.

Genom att erbjuda elanslutning för fartyg vid kaj, ges fartygen möjlighet att ha sina hjälpmotorer avstängda under tiden i hamnen. Det minskar koldioxidutsläppen kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Dessutom ger det en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö för både besättningen och personalen på kajen.

Förutsättningarna för att elansluta fartyg vid kaj beror på frekvensen av återkommande anlöp av samma fartyg, liggetiden, osäkerheter i internationella standarder samt kostnaden för att bygga om fartyg och kajer. Beroende på dessa faktorer är det hittills främst hamnar med färje-, kryssnings- och roro-trafik som haft möjlighet att erbjuda elanslutning och där intresse för att ta emot landström funnits från rederiernas sida.

–Vi har länge följt den internationella utvecklingen för de segment vi har i Gävle, vilket är container-, bulk-, projektlaster och tankfartyg. Boliden har ett godsflöde via Gävle hamn med drygt 60 fartygsanlöp per år. Det känns väldigt roligt att nu kunna erbjuda fartygen vid den terminalen elanslutning, säger Niklas Hermansson, trafikchef i Gävle Hamn.

–Omställningen av godstransporter är en utmaning med långa logistikkedjor och många aktörer. Det krävs samverkan för att vi ska klara klimatmålen. Boliden har ett stort engagemang i gröna transporter och det känns jätteroligt att få samarbeta kring omställning av ett helt flöde, säger Linda Astner, hållbarhetschef i Gävle Hamn.    

För mer information, kontakta:

Niklas Hermansson, trafikchef, Gävle Hamn AB, 070-418 75 57,

Linda Astner, hållbarhetschef, Gävle Hamn AB, 070-623 38 41, linda.astner@gh_gavlehamn

Gävle hamn

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.