Elanslutning av fartyg vid Bolidens terminal i Gävle hamn

Sligkajen

Gävle Hamn AB har beviljats stöd från Naturvårdsverket via Klimatklivet för att erbjuda landström vid en av sina kajer (Sligkajen) från sommaren 2022. Åtgärden genomförs i samarbete med Boliden, som nyttjar terminalen för mellanlagring och transport av slig från Garpenberg. Investeringen kommer att kraftigt minska utsläppen för de fartyg som trafikerar kajen. Gävle hamn är […]