3.4°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.16
m
Vattennivå (RH2000)

Driften i Gävle Hamn privatiseras

Nu är det klart. Turkiska hamnoperatörsbolaget Yilport tar över driften av Gävle Hamn från och med den 2 maj 2016. Avtalet innebär att kommunägda Gävle Hamn äger själva hamnen, det vill säga mark och infrastruktur, medan all drift privatiseras och regleras genom ett 30-årigt avtal.

– Så gott som alla större hamnar i världen drivs på detta sätt. Det kommer att innebära mer investeringar, större godsvolymer och att hamnen fortsätter att växa, säger Örjan Larsson, styrelseordförande i Gävle hamn AB.

I och med avtalet kommer Yilport att garantera omedelbara investeringar på cirka 450 miljoner kronor, huvudsakligen i en ny containerterminal. Alla parter är nöjda med affären.

– Detta ger oss fantastiska möjligheter att utveckla hamnen och säkra Gävles position som ett viktigt logistiknav från Stockholm och uppåt hela Norrland. Det är bra för kommunen, men framförallt bra för det lokala och regionala näringslivet, säger kommunalrådet Inger KällgrenSawela

– Med driften av Gävle hamn förfogar Yilport Norden över ett nätverk som saknar motstycke. Med kombiterminalen Stockholm Nord, och hamnarna i Oslo och Gävle fokuserar vi på nya transport-korridorer, affärsmodeller och robusta paketlösningar för våra kunder, säger Eryn Dinyovszky, chef för Yilport Norden.

För mer information:

Fredrik Svanbom
fredrik.svanbom@gavlehamn.se
076-100 61 87


Om Gävle Hamn
Gävle Hamn är en av Sveriges största hamnar med åtta terminaler och cirka 1,000 fartygsanlöp per år. Med sitt strategiska läge strax norr om Stor-Stockholmsområdet och i direkt anslutning till Sveriges hetaste industriregioner är hamnen det självklara navet för import och export på ostkusten. Härifrån skeppas Sveriges största exportprodukter trä och stål ut i världen, och hit kommer en stor del av de råvaror och produkter som industrin i Mälardalen och Mellansverige behöver. Ett exempel är importen av flygbränsle till Arlanda. Från Gävle Hamn går det vidare med daglig järnvägspendel, en lösning som belönats med miljöpris. 

Om Yilport
Yilport är ett turkiskt hamnoperatörsbolag med verksamhet i hela världen. Yilport har som ambition att vara en av världens tio största hamnoperatörer 2025. Köpet av Baltic Sea Gateway AB är det tredje nordiska förvärvet. Det började med en 80-procentig andel i Gävle Containerterminal inkluderande kombiterminalen Stockholm Nord i Rosersberg. Sedan februari 2015 driver Yilport även Oslos nya containerhamn med en 20 + 10-årig koncession. Yilports europeiska portfölj tredubblades nyligen också i storlek med förvärvet av Tertir-gruppen, och nio terminaler i Portugal och Spanien.