38°
Temperatur
2
m/s
O
Medelvind
3
m/s
O
Byvind
-0.05
m
Vattennivå (RH2000)

Byggmax etablerar sitt lager i Gävle hamn

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.