3.3°
Temperatur
3
m/s
V
Medelvind
5
m/s
V
Byvind
0.15
m
Vattennivå (RH2000)

Byggmax etablerar sitt lager i Gävle hamn

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.

Byggmax startar ett lager i Gävle hamn för distribution till sina 55 byggvaruhus som finns i Sverige från Norrköping och norrut. Gävle får linjetrafik med fartyg från Polen och Holland.