Med anledning av kriget i Ukraina

På förekommen anledning vill Gävle Hamn AB informera om hur situationen i Ukraina och rådande sanktioner mot Ryssland påverkar Gävle hamn. Gävle hamn fyller en samhällsviktig funktion och hamnbolagets huvuduppdrag är att hålla hamnen öppen och tillgänglig för varuägare, transportörer med flera. Vi önskar inte att bara delge information kring det läge som råder, utan […]