3.5°
Temperatur
4
m/s
NV
Medelvind
7
m/s
NV
Byvind
0.16
m
Vattennivå (RH2000)

Wallners åkeri har tankbilar i Gävle hamn

Wallners åkeri har funnits i Gävle sedan 2006 och använder hamnen som uppställningsplats för tankbilar med tillhörande omklädningsrum för chaufförerna.

”Det är en självklarhet för oss att vara en av aktörerna i Gävle hamn då vi är nära utlastningen och vår verksamhet”, berättar Johan Wallner, delägare.

Hela företaget har 21 bilar och ca 70 anställda. Sammanlagt körs ca 38 000 mil i månaden. Johan Wallner är delägare tillsammans med sin kusin Jonas. Deras pappor drev det före dem och deras farfar var den som startade företaget. År 2000 fanns det ytterligare en gren med specialtransporter. Idag är det ett eget företag som drivs av Jonas kusin.

Johan började köra under tidigt 90-tal, men hans initiala inställning var att han inte skulle jobba med sin pappa. Han började sin bana med bokföring, men började snart längta ut på vägarna. Hans pappa tyckte inte att han var tillräckligt duktig på att skruva, lasta och köra så han skickade honom på en elva veckors kurs. Det var starten på ett 25 år långt samarbete. Idag är pappan pensionerad men Johan är fortsatt aktiv. Det blir mycket tid på kontoret, men han kör fortfarande tankbil emellanåt. Speciellt på sommaren då det råder chaufförsbrist.

”Jag tycker om att köra och det är väl grunden i att jag trivs med det jag gör”.

Cirka fem tankbilar och 15 chaufförer har sin ”hemmahamn” i Gävle hamn. Tankbilarna har lastat i Gävle ända sedan 60-talet, men först 2006 fick de en uppställningsplats i hamnen. De levererar petroleum till stationerna från norra Uppland, Dalarna, Gästrikland och delar av Västmanland Hälsingland. Ingen märkbar nedgång i petroleum ha noterats berättar Johan Wallner.
 

”Förbrukningen har säkert gått ner per individ, men sedan blir det hela tiden fler människor och fler bilar. Våra fordon körs på vanlig diesel och biodiesel”.

Runt fem på morgonen går första transporten ut från hamnen och 1-2 turer hinns med innan kvällsskiftet då ytterligare 1-2 turer körs innan tankbilen ställs av för kvällen.

Chaufförerna utbildas för att få tillstånd att köra tankbil och tillståndet måste sedan förnyas med nytt test var femte år. En tankbil körs i ungefär 4 år innan chassi byts ut. Själva tanken flyttas då över och kan användas ett par gånger innan den är uttjänad.