19.4°
Temperatur
2
m/s
S
Medelvind
4
m/s
S
Byvind
0.02
m
Vattennivå (RH2000)

Var tänker du besöka utställningen?

För att skapa medvetenhet om Gävle hamns vikt för regionen och Gävle som hamnstad, flyttas en utställning just nu runt på olika centrala platser i Gävle. Utställningen lyfter mängden av import över Gävle hamn och att du kommer i kontakt med dessa varor dagligen.  Den lyfter också mängden arbetstillfällen som genereras och sjöfartens miljöpåverkan. Se preliminärt schema längre ner.

Lyssna på inslaget när P4 Gävleborg träffade Natalie Gerami,
Marknad- och kommunikationschef på Gävle Hamn, för att prata om utställningen.

De tre huvudsakliga transportmedlen vi har är väg, järnväg och sjöfart. Och alla behövs. Men med hjälp av viss överflyttning mellan transportslagen kan vi bidra till att värna om vår miljö.

En hästkraft kan dra 2 ton på hjul på väg, 10 ton på räls och 70 ton på vatten – sjöfart är energieffektivt!
Sjöfarten är det transportslag som släpper ut minst CO2 per tonkilometer. Ett fartyg klarar av en last motsvarande 500 lastbilar. Vattenvägarna är redan klara och behöver inte byggas eller underhållas. Och genom sjöfart leder vi bort godstrafik från våra städer – det mår vi bättre av!

Idag sker många långväga transporter på väg. En anledning till det är att det är förhållandevis billigt med lastbilstransporter. Men att skicka tusentals lastbilar från Norrland till Europa med timmer eller stål, innebär en långt större miljöpåverkan än om vi skickat samma last med ett fartyg. För att inte tala om slitaget och trängseln på vägarna.

Att frakta gods via järnväg är ett miljövänligt alternativ om elen till järnvägen kommer från fossilfria källor. Men järnvägsspåren är redan hårt belastade. För att möta efterfrågan med ökade godstransporter på järnväg, skulle stora investeringar behöva göras i nya spår.

Det mest energieffektiva är sjöfart. Och sjövägarna finns redan! De behöver inte byggas. De står redo att nyttjas idag – och de är inte överbelastade! Men att denna naturliga utveckling dröjer beror på att det idag är jämförelsevis dyrare att frakta gods via sjöfart. Idag är både väg och järnväg i hög grad skattefinansierad infrastruktur, medan sjöfarten tvingas bära sin egen kostnad. Detta måste förändras om vi ska kunna medverka till att ta hand om vår miljö.

Vi behöver konkurrensneutralitet mellan de olika transportslagen genom att finansiera även sjöfartsverkets verksamhet via skattemedel, såsom Trafikverket idag är finansierat via skattemedel.

I regeringens maritima strategi står att ”en överföring av gods från land- till sjötransporter bidrar till att minska såväl den samlade miljöbelastningen från transportsektorn, som trängselproblematiken på land.” 

Med strängare krav på mer miljövänliga transporter har Gävle hamn ett optimalt läge, endast två timmar från Stockholm. Förstklassiga väg- och järnvägsförbindelser utan trafikstockningar och flaskhalsar, gör det enkelt för varuägare inte bara i vår region, utan i stora delar av Sverige, att öka export såväl som import via Gävle hamn.

Preliminärt schema för platser och datum* att se utställningen:

 • Första spadtaget för containerterminalen, Gävle Hamn, 12 dec
 • Gavlerinken 13 dec – 8 jan
 • Centralstationen, Gävle 8 jan – 4 feb
 • Gävle Stadsbibliotek 4 feb – 18 feb
 • Gävle konserthus 18 feb – 4 mars
 • Gallerian 9an, 4 mars – 16 mars
 • Kulturhuset, 16 mars – 17 april
 • Statshuset 17 april – 30 april
 • Grand Hotell 30 april – 27 maj
 • Handelsdagen, Magasinet, Falun 28 maj – 4 juni
 • Regionfullmäktige, Folkhögskolan, Bollnäs 4 juni -7 juni
 • Fjärran Höjder-badet 7 juni -24 juni
 • Gävle turistcenter 24 juni – 12 aug
 • Sjömanskyrkan 12 aug – 11 sep
 • Gävle Högskola 11 sep – 1 okt
 • Teknikparken 1 okt – 23 okt
 • Göransson Arena 23 okt – 18 nov
 • Silvanum 18 nov – 18 dec

*Datum och platser kan komma att ändras.

Tävling

Är du på någon av ovan platser på ovan tider, så håll utkik efter vår utställning – och fota och skicka bilden till natalie.gerami_wallner@gavlehamn.se! Bästa bilden av vår utställning som skickas in, kommer belönas med en tur med vår bogserbåt framförd av en av huvudpersonerna i utställningen, Kapten Ronny Gustafsson.