2.6°
Temperatur
3
m/s
V
Medelvind
5
m/s
V
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Tutande tåg på Näringen

Just nu har Trafikverket ett problem i järnvägsanläggningen där övergångarna vid tidigare Galvans fabrik inte fungerar som de ska. Av säkerhetsskäl är tågen tvungna att tuta för att uppmärksamma att de är på ingång.

Trafikverket hoppas att felet ska vara löst inom kort och ber om överseende med de störningar som problemet orsakar – se även information på Trafikverkets hemsida: https://www.trafikverket.se/gavlehamn