Meny
Tjänsteman i beredskap - Gävle Hamn

Tjänsteman i beredskap

Det finns alltid en kontaktperson på Gävle Hamn. Under helgdagar eller tider utanför ordinarie arbetstid då ingen ansvarig chef finns tillgänglig svarar en tjänsteman i beredskap (TIB) för Gävle Hamn AB. För att kunna bli TIB måste man gå en PSFO-utbildning (Port Facility Security Officer) med behörigt säkerhetsbolag. Utbildningen ger TIB kunskap för att kunna ansvara för säkerheten inom hamnanläggningen enligt ISPS-koden, samt upprätta säkerhetsplan. ISPS-koden, International Ship and Port Facility Security code, beskriver grundkraven för säkerhetsarbetet i en hamnanläggning eller ombord på ett fartyg.

TIB fungerar som första kontakt och motpart för exempelvis myndigheter de tider då ingen ansvarig chef finns på plats.

Tel. 026-17 88 66

Kontakta TIB för akuta frågor kring:

✓  Sjöfarts- eller hamnskydd, samt upprättande av Decleration Of Security (DOS

✓  Egendomsskador på Gävle Hamns område

✓  Frågor kring karantänshamn

✓  Påkörning kajer

✓  Trafikolycka (påkörning, avkörning, tågurspårning)

✓  Fartygstrafik, oplanerade händelser kring kajlägen, incidenter

✓ Fartygskollisson eller grundstötning

✓  Intrång, skadegörelse, stöld, annat brott (skalskyddsfrågor)

✓  Miljöincidenter eller brand

✓  Arbetsplatsolycka inom Gävle Hamns verksamhetsområde