13.4°
Temperatur
11
m/s
NV
Medelvind
15
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Stor brandövning i Gävle hamn

Övningen som genomfördes i Gävle hamn var ett samarbete mellan Gävle Hamn, Gästrike räddningstjänst, de i Gävle hamn verksamma oljebolagen samt den av de verksamma bolagen gemensamt ägda SMC (Släckmedelscentralen AB). Scenariot för övningen var cisternbrand och dess eventuella konsekvenser för hamnen, främst energihamnen. De är mycket ovanligt med inträffade cisternbränder i Sverige, men konsekvenserna av en sådan brand kan bli väldigt stora och därför är det viktigt att säkerställa att hela kedjan fungerar och att inblandade aktörer praktiskt får öva insats och kontrollera att utrustning fungerar.

Övningen utfördes så verklighetstroget som möjligt med ett larm som ringdes in från depåchef till SOS som i sin tur larmade Gästrike räddningstjänst. Därefter larmades hamntrafikkontoret i Gävle hamn som i sin tur larmade övriga oljebolag, aktörer i hamnen och andra som riskerade att drabbas om elden varit verklig. Gästrike räddningstjänst anlände så snart som möjligt efter att larmet gått och riggade de i hamnen förberedda systemen med slang och vattenkanoner. Dessa användes sedan för att förhindra spridning av branden genom att kyla de intilliggande cisternerna. En simulerad släckning av den brinnande cisternen utfördes lite senare av det anslutande SMC-teamet från Sundsvall som använde sin speciella utrustning, speciellt utformad att hantera större bränder i cisterner, bland annat med pumpar och skum- och vattenkanoner med extremt hög kapacitet.

Parallellt med dessa två insatser genomfördes också en större utrymning av andra verksamheter i hamnområdet som kunde vara påverkade av den aktuella händelsen. Gävle hamn och oljebolagen övade också sin gemensamma beredskapsorganisation, detta genom att bygga barriärer för att kunna styra bort de stora vattenmassor som skapas av räddningsinsatserna.

– Fantastisk med ett så stort engagemang från alla deltagare och åskådare. Övningen visar verkligen på behovet att öva praktisk, ett moment som tyvärr har varit omöjligt på grund av pandemin de senaste åren. Vi ser fram emot flera övningar framöver där vi får möjlighet att utveckla utförandet av samtliga delmoment, sade Tommy Törling, Brandingenjör och Övningsledare.

Ett stort tack till samtliga inblandade!

Se nedan, bilder från dagen.

Brandingenjör Tommy Törling hälsar alla välkomna till dagens brandövning.
SMC på plats och monterar deras utrustning.
Gästrike räddningstjänst anlände så snart som möjligt efter att larmet gått och riggade pumpar som riktades mot omliggande cisterner som kylinsats och för att förhindra spridning, här under övningen tillsammans med Ingemar Johansson, Driftledare Energihamnen, Gävle Hamn AB.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.