4.1°
Temperatur
5
m/s
NV
Medelvind
11
m/s
NV
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

SSAB flyttar ytterligare stålexport till Gävle Hamn

Med ett årligt tillskott på 500 containrar från SSAB har Gävle Hamns terminaloperatör Yilport fördjupat sitt samarbete med den svenska ståljätten. Förutom de olika stålprodukter som redan upptar en helt egen sektion i CFS:en har SSAB valt att nu också flytta stuffningen av rör för världens gruvindustrier till Gävle Hamn.
 
– Det känns väldigt bra att vi kan möta SSAB:s krav på en effektiv och säker hantering. En anledning till valet av oss är också att vi redan är uppkopplade till SSAB:s IT-system, medan den tidigare operatören fortfarande var beroende av pappershantering. Med vår lösning har kunden nu kontroll i realtid var i leveranskedjan produkterna befinner sig, säger terminalchefen Jörgen Flank.
 
För att kunna erbjuda SSAB en helt egen sektion i CFS-magasinet, har andra typer av gods flyttats till ett tältmagasin i direkt anslutning till CFS:en. En loadplate har också byggts om för att klara stuffningen av SSAB-rören.