3.1°
Temperatur
4
m/s
V
Medelvind
6
m/s
V
Byvind
0.13
m
Vattennivå (RH2000)

Samverkansövning

24 oktober genomfördes en samverkansövning i hamnen tillsammans med Gästrike räddningstjänst. Syftet var att testa den nya oljeskyddsberedskapen och visa upp förmågan för övriga verksamheter i hamnen, framförallt energihamnen.

För att bättre kunna hantera och begränsa oljeutsläpp till vatten i hamnområdet har Gävle hamn tagit fram  ett koncept och byggt en oljeskyddsdepå bestående av skärmläns och en arbetsbåt. Allting placerat på en flytponton.

Vid ett större utflöde är det meningen att Gästrike räddningstjänst ska hjälpa till att korta av insatstiden genom att bemanna och påbörja länsdragningen med hjälp av båt och material i depån.Övningen skulle ge räddningstjänsten en möjlighet att lära sig att hantera materielen och testa hur snabbt man kan stänga av en hamnbassäng alternativt länsa in runt ett fartyg.

Resultatet av själva genomförandet visade på en del brister som behöver rättas till. Det största problemet visade sig vara den nya arbetsbåten, som var för klen och inte riktigt ändamålsenlig. Detta kommer att rättas till genom att den större arbetsbåten i stället kommer att användas som första resurs.
 
Övningarna kommer att fortsätta i någon form tills räddningstjänstens personal känner sig säkra på momentet.