13.6°
Temperatur
3
m/s
SV
Medelvind
4
m/s
SV
Byvind
-0.23
m
Vattennivå (RH2000)

Samråd inför upphandling av Bogserbåtsverksamhet Gävle Hamn

Nuvarande bogserbåtsverksamhet bedrivs av dels av Gävle Hamn AB, dels via ett tillgänglighetsavtal med Tugab Construction AB. Den del som Gävle Hamn ansvarar för är nu aktuell att upphandlas som en tjänstekoncession.

Inför upphandlingen vill Gävle Hamn AB ta del av marknadens erfarenheter, tankar och förslag avseende upphandlingens struktur och innehåll.

Samrådet är en strategisk dialog och inte en formell del av upphandlingen. Oavsett om en aktör väljer att delta eller inte i samrådet påverkar det inte möjligheterna att vinna affären när upphandlingsprocessen väl påbörjats. Gävle Hamn ser ett stort värde i att föra en konstruktiv dialog inför upphandlingen för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för Gävle Hamn att fortsätta sin starka utveckling.

Beskrivning samrådsmöten

Samrådsmöten sker som enskilda möten mellan leverantörer och Gävle Hamn. Mötestiden är satt till två timmar. Gävle Hamn avser att primärt genomföra dessa fysiskt i Gävle, exakt plats meddelas vid bekräftelse av mötestid.

Tider samrådsmöten

Gävle Hamn har avsatt följande tider för samrådsmöten:

Vecka 28

Intresserade företag kontaktar senast torsdag 6/7 Fredrik Svanbom via e-post,

Ange de mötestider som skulle vara möjliga för er att delta på så ges Gävle Hamn möjlighet att samordna enligt önskemål så långt det går. Vid krock tillämpas principen först till kvarn.

Gävle Hamn kommer att skicka ut bekräftelse på mötestid.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.