3.3°
Temperatur
4
m/s
NV
Medelvind
6
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Ragnsells ser en början där andra ser ett slut

”Det känns bra att vara aktör i Gävle Hamn. Det är ordning och struktur. Trygghet och säkerhet prioriteras högt.”, berättar Alexander Nyberg som är Sektionschef på Ragnsells recycling i Gävle.

Alexander har suttit på den rollen sedan 2015 och kommer dessförinnan från Gävle Containerterminal så han känner området och många av de som jobbar här väl. Han ansvarar för verksamheten och sina nio kollegor på depån i Gävle.

”Branschen utvecklas i takt med att övergången till en cirkulär ekonomi lyfts fram allt mer. Precis som för vår egen del är det väldigt positivt att se hur medvetenheten hos våra kunder hela tiden utvecklas”, berättar Alexander.

Företagsidén är delvis att Ragnsells ser en början där andra ser ett slut. Avskrivna och slängda trävaror som kommer in flisas och transporteras sedan bort för att bli värmeenergi. Plaster sorteras och återanvänds i tillverkning av nya plastföremål. Även papper återanvänds. Wellpapp kan återanvändas upp till åtta gånger innan det är otjänligt och får går till förbränning.  Skrot tas omhand och transporteras bort för återanvändning i nya produkter. Spillolja hämtas och forslas sedan dit det kan hanteras så att det återigen kan ställas på hyllorna i butikerna efter att ha varit förbrukat.

Verksamheten på Ragnsells i Gävle är bred med ett antal segment som hanteras såsom containertjänster, sophämtning, hantering av farligt avfall mm.

 

”Inom segmentet Vatten och avlopp har vi stamspolningar mot föroreningar för att förebygga stopp och vid större anläggningsarbeten bistår Ragnsells med spolning”, berättar Thomas Engman som arbetar som säljare. Mycket av hans jobb består av uppsökande försäljning, kontakt- och relationsbyggande. Ragnsells fokus är tillit och effektivitet och har som mål att hjälpa kunden att hitta bra, miljömässiga lösningar för sitt avfall.

På anläggningen hanteras främst industriavfall, men Ragnsells jobbar även med sophämtning med hjälp av sopbilar, eller som det heter idag – fastighetsnära insamling med hjälp av baktömmande bil.

Och det var så det började en gång i tiden, för så länge sedan som 1881. Mjölk och potatis kördes ut från Väderholmens gård i Sollentuna och in till kunder i staden. I stället för att gå tillbaka till gården tom så tog man med sopor och avfall för hantering där. Mannen bakom denna idé var Ragnar Sellberg vars pappa, Amadeus Zakarias Leonard Sellberg, det var som startat häståkeriet. I och med Ragnars idé startades Sveriges första återvinningsstation.

Huvudkontoret ligger fortfarande kvar på Väderholmens gård och är fortsatt familjeägt i tredje generation. Idag finns Ragnsells även i Norge, Danmark och Estland, omsätter 3,5 miljarder kronor och har över 1500 anställda på 58 olika platser – och en av dem är Gävle Hamn där de funnits sedan 2006.

”Läget är fantastisk i Gävle Hamn och samarbetet gör att man känner sig som kollegor”, avslutar Alexander Nyberg.