13.3°
Temperatur
9
m/s
NV
Medelvind
14
m/s
NV
Byvind
0.14
m
Vattennivå (RH2000)

Projektresultat – Efficient flow

Under tre års tid har Gävle hamn deltagit i ett EU-finansierat projekt rubricerad EfficientFlow. Det är nu på väg att avslutas. Projektet har syftat till att effektivisera anlöpsprocessen och därigenom öka sjötransporters konkurrenskraft. EfficientFlow-projektet har haft som mål att förbättra informationsflödet för hamnaktörer under ett fartygsanlöp. Projektet håller på att avslutas men för Gävle Hamn fortsätter arbetet med Port Activity App™ som är det primära resultatet projektet mynnat ut i.

Port Activity App™ är en digital lösning för att dela information inför och under ett fartygsanlöp till en hamn. Informationsdelningen genom appen mellan hamnaktörer gör planeringen mer effektiv för alla inblandade. Exempelvis när det gäller den operativa planeringen så ger appen uppdaterad aktuell och korrekt information om när fartyget förväntas anlöpa, när det kommer till kaj, planerad avgångstid och eventuella förseningar etc.

”Port Acitvity App™ ser till att ge alla aktörer samma möjlighet att ta del av information om bland annat start och sluttider under ett fartygs lasthantering”, förklarar Linda Astner, Hållbarhetschef i Gävle hamn.  ”Detta bidrar till att anlöpen blir mer effektiva och till att turn-around-tiderna i hamnen kan minska. Och det i sin tur leder till mindre utsläpp.”

Ju fler som använder Port Activity App™, delar med sig och tar del av information, desto bättre kommer appen att bli. Förhoppningen är att konceptet ska spridas till andra hamnar.

Port Activity App™ kommer att utvecklas vidare och redan nu finns nya funktioner i appen såsom bl.a. sjökort där positionen för alla fartyg som är på väg till Gävle syns, uppdaterad kajinformation och kajkösystem.

Utforska hamnen med hela familjen

Gratis buss, rälsbuss- och båtturer till hamnområdet. För små sjörövare finns teater, ansiktsmålning och fiskdamm. Testa vår ham(n)burgare! Ingen landkrabba ska behöva gå hungrig. Utforska hamnens framtida innovationsarbete, lyssna på föredrag och se fotoutställning. Det bjuds på nygräddade kanelbullar, tårta, godis och lokalt kaffe.